Zarys dziejów Mosiny

JERZY ŁOJKO, JERZY STĘPIEŃ, Zarys dziejów Mosiny (do 1945 r.), Wydawnicwto ALPIM, Mosina 1992 r.

 

Zawartość:

Wstęp: Źródła, Materiały rękopiśmienne - opracowania monograficzne, Literatura.

Część I:  ZARYS DZEJÓW

Pradzieje Ziemi Mosińskiej, Dzieje miasta do 1793 r., Mosina i okolice w okresie zaborów, Okres międzywojenny, Wybuch II wojny światowej, Miasto i Gmina Mosina po 1945 r.

Część II: SZKICE Z DZEJÓW MIASTA I OKOLICY

Ludność, Łodziowe, Bnińscy, Osadnictwo olęderskie, Cechy, Szkolnictwo i oświata, Powstanie i dzieje straży pożarnej, Organizacja kościelna, Ludność i terytorium po 1945 r., Mała ojczyzna.

Część III: DZIEJE OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI 

ZAKOŃCZENIE: Bibliografia, Słownik ważniejszych temrinów, Tłumaczenia streszczenia

 

Pozycja dostępna w Mosińksiej Bibliotece Publicznej

 

Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  I
Powstanie Warszawskie I