Z rodzinnego albumu

JOANNA NOWACZYK

 

Józef Woźniak – urodził się przy ul. Poznańskiej w Mosinie, w roku 1902. W Mosinie uczęszczał też do szkoły podstawowej. W czasie I wojny światowej, jako najstarszy z 6-ciorga rodzeństwa musiał pomagać w utrzymaniu całej rodziny, pracując zarobkowo. W roku 1921 zgłosił się jako ochotnik do udziału w III powstaniu śląskim. Po powrocie do Mosiny pracował w tartaku, potem sezonowo w kolejnictwie. W międzyczasie powołany do wojska, służył w 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Walczył w kampanii wrześniowej.

W okresie międzywojennym – członek Kolejowego Przysposobienia Obronnego w Mosinie. Brał udział przy budowie Strzelnicy.

Odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, odznaką zasłużony kolejarz. Otrzymał nominację na stopień oficerski podporucznika. Zmarł w roku 1990. Pochowany na cmentarzu  w Rogalinku.

 

Na podstawie relacji syna Kazimierza Woźniaka.

 

JN

 

Fot. 1. Józef Woźniak w 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

2. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe przy budowie własnej Strzelnicy oraz przed budynkiem dworca w Mosinie – rok 1933.

 

 

Wyszukiwarka
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Partnerzy
Żołnierze wyklęci
Żołnierze wyklęci