Z dziejów kupiectwa w Mosinie

„Sztandar Zrzeszenia Kupców w Mosinie. Przyczynek do dziejów organizacji kupieckich w Wielkopolsce” to tytuł artykułu opublikowanego w najnowszym numerze „Kroniki Wielkopolski” (4/2014), popularno-naukowego kwartalnika Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Autorka Joanna Nowaczyk, przedstawia w nim historię Zrzeszenia Kupców w Mosinie ukazaną na tle tradycji kupieckich jednej z mosińskich rodzin, a także dziejów organizacji kupieckich w Wielkopolsce.

„Kronika Wielkopolski” to kwartalnik popularnonaukowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, który ukazuje się od 1973 r., a poświecony jestwszelkim sprawom dotyczącym Wielkopolski w jej historycznych granicach. W najnowszym numerze Kroniki, znalazł się kolejny artykuł dotyczący dziejów Ziemi Mosińskiej - „Sztandar Zrzeszenia Kupców w Mosinie. Przyczynek do dziejów organizacji kupieckich w Wielkopolsce”, autorstwa Joanny Nowaczyk.

Historia zrzeszeń kupieckich w Wielkopolsce sięga roku 1904, kiedy to w Inowrocławiu powstał Związek Towarzystw Kupieckich na Rzeszę Niemiecką. Jego podstawę stanowiły działające już Towarzystwa Kupieckie w Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim, Kościanie oraz istniejąca w Poznaniu od 1893 r. Korporacja Kupców Chrześcijańskich, nawiązująca w swym statucie do tradycji kupieckich z roku 1429. Aktywną działalność związku na rzecz rozwoju gospodarczego niepodległej Ojczyzny w okresie międzywojennym, przerwała hitlerowska okupacja. Po wojnie, związek musiał odbudować się niemal od zera. Jeszcze w styczniu 1945 r. powstała grupa operacyjna pod nazwą „Przemysł i Handel Województwa Poznańskiego”, ale już w lipcu rozpoczął działalność Wielkopolski Związek Zrzeszeń Kupieckich, który na koniec 1946 r. skupiał 14 139 placówek handlowych. W wielkopolskim związku, znalazło się Zrzeszenie Kupców w Mosinie, które w roku 1946, przyjęło jako symbol sztandar z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Działaczką zrzeszenia była Eleonora Tułak z domu Ignaczak, której ojciec Bronisław Ignaczak już w latach 20. XX w., miał „sklep kolonialny” przy rynku w Mosinie. Obecnie, jego wnuczka Elwira Mrówczyńska prowadzi w tym miejscu sklep rybny. Powróciła też do Mosiny kupiecka tradycja zrzeszania się. Od kilu lat, działa w tym mieście Mosińskie Stowarzyszenie Handlu i Usług.

O tradycjach kupieckich w rodzinie Bronisława Ignaczaka, historii Zrzeszenia Kupców w Mosinie i jego sztandaru ukazanej na tle dziejów zrzeszeń kupieckich w Wielkopolsce, przeczytać można w popularnonaukowym artykule Joanny Nowaczyk.

Joanna Nowaczyk jest dziennikarką i historykiem. „Sztandar Zrzeszenia Kupców w Mosinie”, to jej kolejna publikacja w „Kronice Wielkopolski”. Dotychczas na łamach tego wydawnictwa ukazały się: „Piotr Mocek – zapomniany powstaniec z Mosiny” (4/2008), „Gdy księżyc odmienił się złoty - wspomnienie o prof. Tadeuszu Perkitnym”(4/2010), „Historia pomnika ofiar hitleryzmu na rynku w Mosinie (2/2012), „Morena Pożegowska – historia zagospodarowania” (1/2014).

 „Kronikę Wielkopolski” można nabyć w Dziale Wydawniczym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, ul. Prusa 3, w Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Ratajczaka 44 oraz na Starym Rynku w Poznaniu, a także w internetowej sprzedaży wysyłkowej WBPiCAK, na stronie www.wbp.poznan.pl. Można również po nią sięgnąć w Mosińskiej Bibliotece Publicznej, gdzie z pewnością znajdzie się na półce w wypożyczalni. Zachęcamy do lektury.

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  II
Powstanie Warszawskie II