Współpraca

 

Zaproszenie do współpracy

 

Prezentujemy Państwo portal internetowy współfinansowany przez Powiat Poznański poświęcony żołnierzom wolności – walczącym w czasie Wiosny Ludów, powstańcom wielkopolskim, uczestnikom walk o wschodnie granice Polski, w tym wojny polsko-sowieckiej, żołnierzom, partyzantom, działającym w konspiracji oraz prześladowanym w czasie II wojny światowej.


Portal

Wiodącym elementem portalu są
BIOGRAMY żołnierzy walki zbrojnej jak i pracy organicznej obszaru Gmin Mosina i Komorniki. Postaci wiążemy w okresami historycznymi lub konkretnymi wydarzeniami, które umieściliśmy w dziale HISTORIA.
Tworząc www.zolnierzewolnosci.pl korzystaliśmy z naszego dotychczasowego dorobku. Przede wszystkim z wiedzy zgromadzonej przez nas w wydawnictwach
BIBLIOTEKI ZIEMI MOSIŃSKIEJ oraz w wielu PUBLIKACJACH prasy lokalnej jak i mediów ogólnopolskich.

W dziale
WSPARCIE prezentujemy najważniejsze projekty wraz ze źródłami finansowania i podmiotami zaangażowanymi w realizację działań. Współpracujemy w szerokim zakresie z władzami samorządowymi wszystkich szczebli, instytucjami kultury i szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucją finansową.

W dziale
REDAKCJA informujemy o formach współpracy, prowadzonych przez nas akcjach, zasadach korzystania z wiedzy  zgromadzonej na www.zolnierzewolnosci.pl. W naturalny sposób znajdą tam również Państwo informacje o prowadzących portal redaktorach i ich dotychczasowych osiągnięciach.

W czasie najbliższych dni zostanie uruchomione
FORUM.

Gromadzimy wiedzę o żołnierzach wolności z naszej lokalnej Ojczyzny, ale nie zamierzamy do tego się ograniczać. Na
STRONIE GŁÓWNEJ będziemy umieszczali zaproszenia i później relacje z ciekawych wydarzeń poświęconych historii gmin sąsiednich oraz miasta Poznań. Warto czerpać z dorobku całego regionu.


Współpraca

Mamy świadomość, że mimo poważnego dorobku, nasza wiedza dalej posiada wiele luk, a we fragmentach może i brak precyzji.

Jesteśmy jak najbardziej otwarci na współpracę w każdym możliwym zakresie. Pragniemy zaprosić do współpracy wszystkie środowiska - osiedli/wsi, szkół czy organizacji pozarządowych. Istnieje możliwość rozbudowywania odpowiednich zakładek, w których będzie można umieścić informacje o miejscowości, ze szkoły czy stowarzyszenia.

Zapraszamy Państwa do współpracy, do dzielenia się wiedzą, informacjami czy może pomocą w nawiązywaniu kontaktów.

 

Przemysław Mieloch

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki

Wyszukiwarka
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną