Wosiński Hieronim

WOSZAK Stanisław – (ur. 10 IV 1897 r. w Mosinie - zm. 23 III 1968 r. w Mosinie), jako ochotnik wstąpił do VII Batalionu Telegrafistów w Poznaniu w grudniu 1918 r. pod dowództwem podporucznika Kabacińskiego. Członek organizacji powstańczej od 1934 r., ujęty w ewidencji Biura Historycznego DOK-VII w Poznaniu pod nr 8694, zweryfikowany przez Zarząd Główny Związku Powstańców (nr dyplomu weryfikacyjnego 8100 z 18 VIII 1948 r.). Po wojnie oddał dotychczasową legitymację Koła Mosina z zapłaconymi składkami do 31 XII 1948 r., otrzymał kolejną 1 III 1949 r.
[Zaświadczenie tymczasowe nr 8100 z 18.08.1948 r. wystawione przez Związek Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 Zarząd Główny w Poznaniu; Legitymacja członkowska Związku Powstańców Wielkopolskich wystawiona 01.03.1949 r.; Wniosek do Centralnego Archiwum Wojskowego z dnia 15.10.1959 r.; zaświadczenie Centralnego Archiwum Państwowego nr 4121 z 09.11.1959 r.]
 

Wyszukiwarka
Mosina w 90-lecie Powstania
Mosina w 90-lecie Powstania
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  II
Powstanie Warszawskie II