Wojtaszewski Leon

WOJTASZEWSKI Leon – (ur. 11 IV 1904 r. w Gnieźnie – zm. 13 II 1973 r. w Ludwikowie), syn Władysława i Józefy. Brał udział w powstaniu wielkopolskim jako najmłodszy powstaniec gnieźnieńskiej kompanii telegraficznej. Następnie uczestnik powstania śląskiego. Ożeniony z Henryką Niewiadomską. Mieszkał w Mosinie, przy ul. Strzeleckiej. Pracował jako nauczyciel Szkoły Zawodowej w Mosinie. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[Księga zgonu na rok 1973 USC w Mosinie; Dokumentacja w zbiorach Izby Muzealnej w Mosinie: Zaświadczenie CAW z r. 1958 o weryfikacji jako powstaniec wlkp. ; Zaświadczenie CAW o udziale w powstaniu śląskim; Poświadczenie dowódcy W. Stranza o udziale w gnieźnieńskiej kompanii telegraficznej; Legitymacja odznaczenia Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym z 1958 r.]
 

Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
1 DPanc. gen. Maczka
1 DPanc. gen. Maczka