Waszak Zygmunt

 

WASZAK Zygmunt – zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 364 pozycji w spisie. [AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

 

Zygmunt Waszak urodził się 5 lutego 1900 r. Jak wszyscy młodzi Wielkopolanie, został przymusowo wcielony do pruskiej armii i walczył na froncie I wojny światowej. Po jej zakończeniu, wziął udział w powstaniu wielkopolskim, a potem w wojnie polsko-bolszewickiej 1919 – 1921. W latach przedwojennych, Zygmunt Waszak był mieszkańcem Krosna, gdzie dostał pracę jako asystent kolejowy. Jako członek Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Mosinie, brał udział przy budowie strzelnicy…

Wzięty do niewoli,  czas II wojny światowej spędził w obozie jenieckim, a po zakończeniu działań wojennych powrócił do Mosiny. Jednak nakazem pracy, jako pracownik kolei przeniesiony został na ziemie odzyskane, do Kożuchowa, gdzie objął stanowisko dyżurnego ruchu. Zygmunt Waszak zmarł 22 września 1954 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka
Generał Roman Abraham – portret dowódcy
Generał Roman Abraham – portret dowódcy
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani