W Błękitnej Armii

JOANNA NOWACZYK

 

95 lat temu, w czerwcu 1917 r. we Francji, powstała ochotnicza formacja wojskowa - Armia Polska – nazwana od barwy mundurów Błękitną Armią. Dowodził nią generał Józef Haller. Wyposażona w nowoczesną broń, a zwłaszcza samoloty i czołgi Renault FT-17, wzmocniła tworzące się później Wojsko Polskie. Jednym z żołnierzy tej armii był Jakub Kowalski związany rodzinnie z Ziemią Mosińską…

 

4 czerwca 1917 r., dekretem prezydenta Francji Raymonda Poincaré, została powołana ochotnicza formacja wojskowa - Armia Polska nazwana od barwy mundurów armią błękitną. Dowodził nią generał Józef Haller. Błękitna Armia została uznana przez państwa Ententy za samodzielną, sojuszniczą i jedyną współwalczącą armię polską. W 1919 roku Armia Hallera wraz z całym wyposażeniem została przetransportowana do Polski i brała udział w zwycięskich walkach polsko-ukraińskich w Galicji Wschodniej i na Wołyniu. Generałowi przypadło też w udziale organizowanie ochrony Śląska, a następnie przejmowanie Pomorza, gdzie w lutym 1920 r. dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Po latach generał Haller podkreślał ogromny zapał i poświęcenie żołnierzy, którzy jako ochotnicy przybywali do Błękitnej Armii z wielu krajów świata.
We wrześniu 1919 r. Błękitną Armię przeformowano, a dywizje zostały włączone do Wojska Polskiego. Jednostki te walczyły w wojnie polsko-bolszewickiej, a po okresie służby pokojowej - w wojnie obronnej 1939 r. Gen. Józef Haller, w czasie drugiej wojny światowej był członkiem rządu RP na emigracji, pełnił funkcję ministra oświaty w rządzie Władysława Sikorskiego. Zmarł na emigracji w Londynie w 1960 r. W 1993 roku prochy generała Hallera zostały sprowadzone do kraju i spoczęły w krypcie kościoła Świętej Agnieszki w Krakowie.

Jednym z żołnierzy tej armii był Jakub Kowalski związany rodzinnie z Ziemią Mosińską…

Biografia Jakub Kowalskiego przedstawiona został przez jego wnuczkę, Ewę Kowalską. Urodził się w 1891 r. w Piaskach Zdunach k. Ostrowa Wielkopolskiego. Jako młody chłopak wyjechał za pracą do Niemiec – do Langendreer w Westfalii. Tam udzielał się w Towarzystwie Młodzieży Polskiej, śpiewał w chórze. W Langendreer został wcielony do pruskiego wojska. Walczył pod Verdun, gdzie został ranny, potem nad Somą, gdzie trafił do niewoli francuskiej. Zachowały się wspomnienia Jakuba Kowalskiego z pobytu w wojsku pruskim.

Z niewoli francuskiej wyciągnął go gen. Józef Haller i wcielił do Błękitnej Armii. Jakub Kowalski wrócił z gen. Hallerem do Polski, na Pomorze. Po wojnie ożenił się z mieszkanką Drużyny - Pelagią z domu Śleboda. Pracował jako strażnik graniczny, a także woźny Sądu w Międzychodzie i Czarnkowie. Zmarł w 1937 r., a pochowany został mosińskim cmentarzu parafialnym…

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani