U studni

JOANNA NOWACZYK 

 

Z południowego skłonu Moreny Pożegowskiej, przy drodze z dawnej stacji Osowa Góra, wytryska źródełko. Według legendy, w roku 1812 miał się z niego napić sam Cesarz Francuzów Napoleon Bonaparte. Dziś legendarna Studnia Napoleona stanowi jedną z atrakcji turystycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego…

 

Jak pisaliśmy w poprzednim numerze, w miesiącu sierpniu, miało miejsce uroczyste osłonięcie odnowionej „Studni Napoleona”. Prowadzi do niej wspinająca się po południowym skłonie Moreny Pożegowskiej droga, oznakowana czerwonymi i niebieskimi znakami turystycznego szlaku. Po drodze mija po prawej stronie pomnik przyrody – rozłożystą lipę szerokolistną, pod którą znajduje się owo owiane legendą źródło…

Legenda ta głosi, że ze źródła w roku 1812 r. miał się napić Napoleon Bonaparte, który podczas swojego pobytu w Poznaniu zwiedzał najbliższą okolicę, szukając miejsca na twierdzę. Dlatego właśnie źródło do dziś nosi nazwę „Studni Napoleona”. Na poparcie tego zdarzenia nie ma jednak żadnych dowodów. Nie wspomina nic o tym w swoich pamiętnikach Dezydery Chłapowski, który towarzyszył Cesarzowi Francuzów w jego wycieczkach po okolicach Poznania.

Dawniej źródła wytryskiwały ze wszystkich stoków Moreny Pożegowskiej. Niestety melioracje i eksploatacja iłów trzeciorzędowych (w miejscu dzisiejszych „glinianek”) na potrzeby pobliskiej cegielni, spowodowały ich zanik. Wybitny wielkopolski krajoznawca Franciszek Jaśkowiak, w przewodniku wycieczkowym po Wielkopolskim Parku Narodowym z 1964 podaje, że ze wszystkich, licznych źródeł Moreny Pożegowskiej zachowały się jedynie trzy słabo bijące, m.in. „Studnia Napoleona”.

Źródło z tej studni, przez wiele lat miało znaczenie gospodarcze, stanowiąc ujęcie wody dla osady WPN w Osowej Górze. Dziś jest jedynie atrakcją turystyczną Wielkopolskiego Parku Narodowego, z nowym obliczem.

Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
Pamięci
Pamięci "Hubala"