Szkice z przeszłości Mosiny

Szkice z przeszłości Mosiny - z dziejów walk o wyzwolenie narodowe i społeczne w XIX i XX, KAW Poznań 1978;

Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza A. Jakubiaka. Pierwsze drukowane wydawnictwo o tematyce historycznej, w całości poświęcone dziejom Ziemi Mosińskiej.

 

Zawartość:

BOGUSŁAW POLAK, Rzeczpospolita Mosińska na tle wydarzeń Wiosny Ludów 1848 r.,

ANDRZEJ KASPRZYK, Postawa spoleczeństwa polskiego Mosiny i okolic w pzrededniu II wojny światowej (kwiecień-sierpień 1939 r.),

ANDRZEJ ŁUCZAK, Udział mieszkańców Mosiny w wojnie obronnej 1939 r.

ROMAN PERŁA, JACEK SZESZUŁA, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej,

TADEUSZ A.JAKUBIAK, Władzy ludowej rok pierwszy - 1945.

 

Pozycja dostępna w Mosińskiej Bibliotece Publicznej.

Wyszukiwarka
Generał Roman Abraham – portret dowódcy
Generał Roman Abraham – portret dowódcy
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani