Studnia Napoleona

JOANNA NOWACZYK

Z dawnej stacji kolejowej Osowa Góra, wspinająca się po południowym skłonie Moreny droga, prowadzi czerwonym i niebieskim szlakiem turystycznym na grzbiet wzgórza. Po drodze mija po prawej stronie pomnik przyrody – rozłożystą lipę szerokolistną, pod którą znajduje się źródło owiane legendą. Głosi ona, iż ze źródła tego w roku 1812 r. miał się napić Napoleon Bonaparte, który podczas swojego pobytu w Poznaniu zwiedzał najbliższą okolicę, szukając miejsca na twierdzę. Dlatego to źródło do dziś nosi nazwę „Studni Napoleona”. Na poparcie takiego zdarzenia nie ma jednak żadnych historycznych dowodów. Nie wspomina nic o tym w swoich pamiętnikach Dezydery Chłapowski, który towarzyszył Cesarzowi Francuzów w jego wycieczkach po okolicach Poznania.
Dawniej źródła wytryskiwały na wszystkich stokach Moreny Pożegowskiej. W roku 1964, wybitny krajoznawca Franciszek Jaśkowiak podawał, że melioracje i eksploatacja iłów trzeciorzędowych z w kopalni gliny, spowodowały zanik tych źródeł, z których pozostały jedynie trzy słabo bijące, m.in. „Studnia Napoleona”. Źródło z tej studni przez wiele lat stanowiło ujęcie wody dla osady WPN w Osowej Górze. W roku 2012 legendarna studnia, jako obiekt stanowiący atrakcję turystyczną, została zrewitalizowana.

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
1 DPanc. gen. Maczka
1 DPanc. gen. Maczka