Stare miasto

 

JOANNA NOWACZYK

1 lutego minęła 714 rocznica nadania praw miejskich Mosinie. Tego dnia w roku 1302, wojewoda kaliski Mikołaj Przedpełkowic wystawił dokument lokacyjny, na podstawie którego miasto otrzymało grunty na terenie wsi Mosina.
Skąd się wzięła nazwa Mosina? Jak dowodzą językoznawcy, po prostu od mchu. Otóż dawno, dawno temu, po terenie, na którym dziś rozciąga się nasze miasto, płynęła rzeka Mosinka. Ona z kolei nazwana została tak od słowa „moszna”, gdyż swoje wody w tych pradawnych czasach toczyła przez lasy lub łąki porośnięte mchem.Pierwsza wzmianka źródłowa o  rzece Mosince, od której nazwę wzięło miasto lokacyjne, pochodzi z roku 1247, gdy rzeka ta została wymieniona przy okazji ustalania granic księstw wielkopolskich, po podziale pomiędzy książąt Przemysła I i jego brata Bolesława Pobożnego. Spisana w końcu XIII wieku „Kronika Wielkopolska” podaje, iż granica ta biegła od rzeki Prosny do Przemętu i dalej ku Warcie do rzeki Mosinki nazwanej w dokumencie „Mosznia”. Obecnie w miejscu owej rzeczki płynie Kanał Mosiński łączący Wartę z Obrą.
W dokumentach spisywanych w kolejnych wiekach, pojawiają się różne formy nazwy miasta, między innymi: Mossina (1302) Moszyna (1387), Moschina (1432), Moschyna (1510), aż wreszcie w XVII-wiecznych dokumentach podawana jest obecna forma nazwy miasta: „Mosina”.

Wyszukiwarka
Konkurs - 100-lecie GBS
Konkurs - 100-lecie GBS
Partnerzy
Pamięci
Pamięci "Hubala"