Stanisław Kasznica - żołnierz wyklęty z Krosinka

PRZEMYSŁAW MIELOCH

 

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczcijmy pamięć Stanisława Józefa Kasznicy - ostatniego Komendanta Głównego Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierza z Ziemi Mosińskiej. 

Stanisław Józef Kasznica (1908–1948), pseudonimy „Maszkowski”, „Przepona”, „Wąsal”, „Wąsowski”, „Stanisław”, „Stanisław Piotrowski”, był porucznikiem Wojska Polskiego, podpułkownikiem i komendantem Narodowych Sił Zbrojnych, kawalerem orderu Virtuti Militari V klasy i dwukrotnie Krzyża Walecznych. Pochodził z Krosinka koło Mosiny.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. w szeregach Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Konspiracyjną działalność niepodległościową rozpoczął w szeregach Grupy „Szańca”. Po utworzeniu NSZ pełnił funkcję szefa Administracji Ogólnej w strukturach Służby Cywilnej Narodu. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Od września 1944 r. do stycznia 1945 r. był komendantem Okręgu NSZ Częstochowa, następnie - komendantem Inspektoratu „Zachód”, szefem wywiadu OP, a od sierpnia 1945 r. p.o. komendanta głównego NSZ-OP. Aresztowany w lutym 1947 r. w Zakopanem, podczas śledztwa był torturowany. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 2 marca 1948 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 12 maja 1948 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.
W roku 1992 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał wyrok za nieważny.
W roku 2009, Stanisław Józef Kasznica został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dopiero w lutym 2013 r.  zidentyfikowany jego szcątki pochowane wraz z innymi ofiarami  terroru komunistycznego  na tzw. Łączce, kwaterze Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Szerzej o tym:


http://www.zolnierzewolnosci.pl/portal/pl/Odnaleziono_szczatki_zolnierza_z_Krosinka.html

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Mosina w 90-lecie Powstania
Mosina w 90-lecie Powstania
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  II
Powstanie Warszawskie II