Sesja z medalami

 JOANNA NOWACZYK

 

W sobotę 22 maja, w ramach Dni Mosiny, odbyła się uroczysta, LIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie, podczas której wręczone zostały najwyższe, lokalne wyróżnienia - Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz nagrody i wyróżnienia dla młodych sportowców z Gminy Mosina. Niecodziennym i ważnym akcentem tej uroczystości, było uhonorowanie prekursorów i współtwórców samorządu w Mosinie z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

 

W roku 1998, Rada Miejska w Mosinie, by uhonorować najwybitniejszych obywateli ziemi mosińskiej, ustanowiła Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej. To najwyższe, lokalne wyróżnienie przyznawane przez mosińską radę za umiłowanie, utożsamianie i rozsławianie tej ziemi, wręczane jest co roku podczas uroczystej sesji w miesiącu maju, w czasie Dni Mosiny. Kandydatów na laureatów Medalu, zgodnie z jego regulaminem, miejskim rajcom rekomenduje powołana w tym celu Kapituła.
W sobotę 22 maja, w wypełnionej gośćmi Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Szeszuła poprowadził LIX obrady mosińskich rajców. W towarzystwie wiceprzewodniczącej Barbary Czaińskiej oraz dziekana Kapituły Medalu Barbary Miczko-Malcher, Jacek Szeszuła wręczył tegorocznym laureatom Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej najwyższe lokalne wyróżnienie. Z rąk przewodniczącego odebrali je: mieszkanka Rogalinka, animatorka kultury Lucyna Smok, a także wdowa po nieżyjącym, drugim laureacie, poecie Wincentym Różańskim – Małgorzata Kasztelan-Różańska.
– Dobrze doceniać ludzi, dopóki mogą się nacieszyć wdzięcznością – powiedziała Regina Zajączek, wygłaszając laudację na cześć laureatki Lucyny Smok.

Doskonale znana w swoim środowisku, a także szerzej – wśród mieszkańców Mosiny i okolic – animatorka kultury, prócz wielu swoich społecznych działań, stworzyła przed laty i prowadzi do dziś grupę amatorskich pasjonatów malarstwa.
– Ten medal, to docenienie pracy Lucyny Smok, która nie liczy godzin, pieniędzy i wysiłku, żeby dzielić swoje talenty artystyczne dla łączenia ludzi. To uznanie dla osoby bez reszty oddanej pasji czynienia dobra – stwierdziła podczas swojej przemowy Regina Zajączek.

Z kolei laudację poświęconą Wincentemu Różańskiemu wygłosiła Barbara Miczko-Malcher. – Poetycka wyobraźnia Witka, syna bogini, jak go nazywał Edward Stachura, rodziła się w Mosinie – zauważyła dziennikarka Radia „Merkury”, z którą w dzieciństwie, po sąsiedzku, mieszkał ten uznany w polskiej literaturze współczesnej, wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość poeta. – Z Mosiny został wyrwany nagle, kiedy ojciec zdecydował się na przeprowadzkę do Poznania. Dusza Witka pozostała jednak na zawsze nad Mosińskim Kanałem, Jeziorem Góreckim, w Wielkopolskim Parku. Można to prześledzić w jego wierszach. Chociaż odszedł, jego poezja przemawia nadal – stwierdziła Barbara Miczko-Malcher. Przedstawioną laudację, uzupełniły wiersze Różańskiego wyrecytowane przez aktora poznańskiego Teatru Nowego Aleksandra Machalicę, a także utwór na skrzypcach w wykonaniu Andre Kasztelana. Muzykę i słowo mówione, według zamysłu laudatorki zobrazować miał również film, który zgromadzeni, z powodu usterki technicznej, obejrzeć mogli tylko we fragmencie, a szkoda. Dokumentalny obraz pt. „Będziemy piękniejsi” emitowany w Telewizji Polskiej i dla niej zrealizowany przez uznanego scenarzystę, poetę, scenografa i reżysera Tadeusza Żukowskiego, ukazuje sylwetkę poety właśnie na tle mosińskiego krajobrazu.       

Ważnym i podniosłym momentem uroczystej sesji, było uhonorowanie przez Radę Miejską w Mosinie pionierów i współtwórców mosińskiego samorządu, z okazji przypadającego w tym roku 20-lecia jego ustanowienia. – Dzisiejsza uroczysta sesja, poświęcona jest zasadniczo dwom ważnym wydarzeniom: wręczeniu Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz rocznicy utworzenia samorządu terytorialnego, tj. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do rady gminy i w konsekwencji, do wyboru pierwszego burmistrza – poinformował zgromadzonych prowadzący obrady Jacek Szeszuła.

Na tę drugą okoliczność, tematyczną prelekcję wygłosił Bogusław Kapczyński. Z kolei założyciele Obywatelskiego Komitetu Samorządowego, burmistrzowie oraz radni I kadencji Rady Miasta i Gminy Mosina, otrzymali wybity z tej okazji pamiątkowy medal, nad którego projektem i realizacją pracowali mosińscy artyści: Jacek Strzelecki, Jarosław Bogucki i Wiesław Koronowski.

Trzecią część sesji, wypełniły nagrody i wyróżnienia dla najlepszych, młodych sportowców z terenu Gminy Mosina, zainicjowane i przyznawane przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie. Przewodnicząca tej komisji Danuta Białas oraz kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth, wręczyli nagrody i wyróżnienia: Joannie Witkowskiej (I nagroda), Arkadiuszowi Piątkowskiemu (II nagroda), Michałowi Idziakowi (III nagroda) oraz Annie Janik, Kamilowi Zalasowi, Mateuszowi Ratajczakowi, Dawidowi Konikowi, Kamilowi Konikowi i Paulinie Niedzielskiej – wyróżnienia.

Uroczysta sesja była okazją do złożenia przez przewodniczącego Jacka Szeszułę podziękowań za 40-letnią pracę Mosińskiego Ośrodka Kultury, które w imieniu dotychczasowych dyrektorów i własnym, przyjął obecny dyrektor placówki Marek Dudek.

Uroczystą sesję uświetnił występ Chóru pw. św. Cecylii w Mosinie, a także recital utalentowanej, młodej wokalistki z Czapur, gimnazjalistki Anny Jurek, która już dziś odnosi muzyczne sukcesy nie tylko na mosińskiej scenie, występując między innymi w Teatrze Muzycznym w Poznaniu…

 

Fot. Gminne Centrum Informacji

Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani