S

» Skibiński Tomasz 2010-12-21
SKIBIŃSKI Tomasz – zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 382 pozycji w spisie [AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]  
» Skrzypczak Walenty 2010-12-21
SKRZYPCZAK Walenty – (ur. 8 II 1898 r. – zm. 18 X 1944 r.), powstaniec wielkopolski, aresztowany 2 III 1943 r., zmarł w Mauthausen. [AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców Wlkp. 1945-49; Roman Perła, Jacek Szeszuła, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z...
» Skrzypczyński Antoni 2010-12-21
» Sobczak Stanisław 2010-12-21
SOBCZAK Stanisław – wymieniony jako członek Koła Mosina. [AP w Poznaniu 53/884/280 Mosina pow. Śrem akta koła 1937-1939]  
» Spychała Walenty 2010-12-21
SPYCHAŁA Walenty – (ur. 20 I 1898 r. w Tarnowie Podgórnym – zm. 8 III 1992 r. w Mosinie), syn Andrzeja i Jadwigi z d. Nowak. Początkowo mieszkał w Napachaniu. Później rodzina przeniosła się do Mosiny, na Budzyń. Zmobilizowany do armii pruskiej, w latach 1917 –...
» Stanikowski Michał 2010-12-21
STANIKOWSKI Michał – (ur. 18 IX 1887 r. – zm. 6 (7) IV 1942 r.), powstaniec wielkopolski, restaurator, aresztowany 18 IX 1940 r., zmarł w Oświęcimiu. [AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców Wlkp. 1945-49; Roman Perła, Jacek Szeszuła, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej...
» Staśkiewicz Ignacy 2010-12-21
STAŚKIEWICZ Ignacy – (ur. 15 VII 1893 r. w Sobiałkowie – zm. 17 XII 1984 r. w Rogalinku), syn Stanisława i Barbary z d. Walczak. Najprawdopodobniej brał udział w I wojnie światowej. Powstaniec wielkopolski. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. Zmobilizowany do 14 DP. 57 pp w Poznaniu,...
» Szczepaniak Wojciech 2010-12-21
SZCZEPANIAK Wojciech – (ur. 4 IX 1899 r. w Borowie pow. Kościan – zm. 2 XI 1971 r. w Mosinie), syn Michała i Agnieszki z d. Filipiak, z zawodu rolnik. Przeszkolony w armii niemieckiej w latach 1912-1913. Zmobilizowany do działań w I wojnie światowej od 2 VIII 1914 r. do 18 XII 1918...
» Szczęsny Franciszek 2010-12-21
SZCZĘSNY Franciszek – wyjechał do pracy w górnictwie do Westfalii, na sygnał o wybuchu powstania wrócił do Mosiny i wstąpił w szeregi powstańcze. [Relacja Zygmunta Pohla]  
» Szłapka Władysław 2010-12-21
SZŁAPKA Władysław – (ur. 19 VI 1897 r. – zm.?), zamieszkały w chwili umieszczenia w spisie w Świątnikach, powiat Śrem. Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w sierpniu 1935 r. Koło Puszczykowo – nr 3 pozycji w imiennym spisie członków koła Puszczykowo...
Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  II
Powstanie Warszawskie II