Rozmiarkówna Jadwiga

» Rozmiarkówna Jadwiga 2011-03-22
Jadwiga Rozmiarkówna urodziła się w Kozach koło Bielska-Białej. Wzrastała na terenie przedwojennej Ziemi Mosińskiej – w Niwce Starej. W miesiącach zimowych przenosiła się do Poznania. Przez niedługi czas mieszkała w Luboniu. Brała czynny udział w przedwojennym harcerstwie polskim. Była oddana sprawie Narodu Polskiego, także poza granicami Polski, również w czasie okupacji. Zwieńczeniem jej działalności było współtworzenie i praca w ramach konspiracyjnej organizacji „Ojczyzna” (która w okresie późniejszym stanowiła rdzeń tworzonego w Wielkopolsce Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej), w tym podjęcie misji przedostania się kurierskim szlakiem do rządu emigracyjnego pod Paryżem.
Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
Bitwa pod Mokrą
Bitwa pod Mokrą