R

» Ratajczak Józef 2010-12-21
RATAJCZAK Józef – (ur. 13 X 1893 r. w Drużynie – zm. 21 XII 1944 r.), syn Antoniego i Katarzyny. Ożeniony 16 VII 1922 r. z Jadwigą z domu Pawlicką. W roku 1919 zamieszkały w Grzybnie, później w Nowinkach. W czasie I wojny światowej służył od 10 I 1915 r. w armii...
» Ratajczak Stanisław 2010-12-21
RATAJCZAK Stanisław – powstaniec I kompanii kórnickiej (IV kompania batalionu śremskiego), robotnik rolny, Rogalin, starszy strzelec, lekko ranny. [Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 1794-1945; red. Stefan Weyman i Ludwik Gomolec, Poznań-Kórnik 1976 PTPN,...
» Rawecki Jakub 2010-12-21
RAWECKI Jakub – zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 287 pozycji w spisie. [AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933 -19.09.1934]  
» Roszczak Antoni 2010-12-21
ROSZCZAK Antoni – zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 376 pozycji w spisie. Rozstrzelany 20 X 1939 r. [AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934; AP w Poznaniu 53/884/384...
» Ruskowski Władysław 2010-12-21
RUSKOWSKI Władysław – wniosek do komisji weryfikacyjnej o uznanie za powstańca str. 41 poz. 1 udokumentowany 8 II 1935 r. [AP w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP – wnioski powstańców]  
» Różański Cezary 2010-12-21
RÓŻAŃSKI Cezary – (ur. 24 VIII 1899 r. w Stęszewie – zm. 11 XI 1984 r.). Od 13 XII 1918 r. zajmował się organizacją i szkoleniem oddziału w Stęszewie, który z wybuchem powstania przyjął nazwę kompanii stęszewskiej pod dowództwem Józefa Szyftera....
» Różyński Aleksander 2010-12-21
RÓŻYŃSKI Aleksander – W czasie I wojny światowej powołany do armii pruskiej. Uczestnik powstania wielkopolskiego, spokrewniony z Piotrem Mockiem. Gdy wybuchło powstanie, mieszkał w Mosinie. [Przekaz rodzinny – Klaudii Thomalli]  
» Rybarczyk Stanisław 2010-12-21
RYBARCZYK Stanisław – (ur. 4 V 1901 r. - zm. 27 XII 1976 r.), w czasie I wojny światowej ojciec na froncie, przerwał naukę i pracował na utrzymanie rodziny jako piekarz. W niedzielę, 10 listopada 1918 r., przyjechał do mnie na rowerze ze Śremu kolega „po fachu”. W trakcie...
Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną