Mieloch

Przemysław MIELOCH

 

– urodzony 3 kwietnia 1970 r.; żona mosinianka Anita Plumińska-Mieloch – dyrektor Gimnazjum nr 1 w Luboniu, autorka podręczników, ćwiczeń oraz poradników dydaktycznych a także powieści „Widok na taras”, dwójka dzieci – Agnieszka (11 lat) i Tomek (3 lata); należący do parafii mosińskiej.
Od dzieciństwa do czasów studenckich mieszkał w Swarzędzu. Uczęszczał do II LO w Poznaniu, w którym w drugiej połowie lat 80. był współpracownikiem, a w IV klasie redaktorem naczelnym podziemnej licealnej gazety „Echo Dwójki”. Na początku lat 90. pisywał do swarzędzkiego „Prosto z Ratusza”. Obronił pracę magisterską na Wydziale Historii UAM w Poznaniu pt. „Wolny rynek w świetle encyklik Jana Pawła II” pod kierunkiem prof. dr hab. Waldemara Łazugi.

 

Od roku 1995 zamieszkał z Mosinie. Pracował w „Dzienniku Poznańskim”, w którym kończył pracę jako szef działu informacyjnego. W latach 1996-2000 był redaktorem naczelnym czasopisma regionalnego „Wieści z...”.
W latach 2002-2009 pracował w Urzędzie Gminy Komorniki, gdzie zajmował  się  promocją i pozyskiwaniem inwestorów. Opracował strukturę dokumentu - Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI), a następnie redagował zmiany WPI oraz Strategii Rozwoju Gminy Komorniki. Przygotował wniosek o wsparcie
hali sportowo-widowiskowej w Komornikach, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w roku 2009. Hala w późniejszym okresie zajęła 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie "Przyjazna wieś".

Obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zajmuje się monitorowaniem i sprawozdawczością programów PROW 2007-2013, dla których przewidziano  o alokację środków na działania wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (środki publiczne ogółem) w wysokości 1 373 898 199 zł ( w tym EFRROW: 1 042 965 986 zł).

 

W roku 2002, jeszcze przed wstąpieniem do UE, przygotował wniosek unijny dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego w Mosinie w ramach Programu „Młodzież”. UE wniosek zaakceptowała. Przyznano ponad 20.000 zł, które w większości przeznaczono dla potrzebujących dzieci na obóz w Łagowie.
Od roku 2004 działa w Radzie Rodziców przy SP nr 1 w Mosinie, która powierzyła mu koordynowanie działań na rzecz utworzenia Gimnazjum nr 1. Działania po 1,5 roku starań zostało zwieńczone sukcesem.
Jest współzałożycielem i obecnym prezesem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki. Początkowo sferą działania stowarzyszenia było wsparcie szkoły m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na zajęcia dodatkowe (ponad 14.000 zł z Urzędu Wojewódzkiego), system monitoringu. Wnioski zostały przyjęte.
Stowarzyszenie zrealizowało
szereg projektów, przede wszystkim historycznych dla których pozyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego, Gminy Mosina, Gospodarczego Banku Spółdzielczego z Mosiny.

 

Jest pasjonatem historii i działań samorządowych.

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną