Powstanie uczczone

JOANNA NOWACZYK 

 

Z okazji 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, Izba Muzealna w Mosinie przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki, przygotowała okolicznościową wystawę. Uroczystemu otwarciu ekspozycji w dniu 20 grudnia, towarzyszyła promocja publikacji pt. „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic” i pomimo przedświątecznej gorączki, w sali ekspozycyjnej Izby zrobiło się całkiem tłoczno…

27 grudnia 1918 r., w Wielkopolsce wybuchło powstanie. Jego zwycięski wynik, zaważył na ukształtowaniu zachodnich granic odradzającej się po latach niewoli Polski. Chociaż walki ominęły tereny naszej gminy, ponad 130 tutejszych mieszkańców wzięło w nich czynny udział, walcząc na powstańczych frontach daleko od domu. Ten zbrojny wysiłek właśnie, stał się tematem wystawy, jaką przygotowała Izba Muzealna w Mosinie, w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki.

Na wystawie znajdują się eksponaty pochodzące ze zbiorów Izby oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Znaczną część ekspozycji stanowią też fotografie i pamiątki udostępnione przez rodziny powstańców wielkopolskich z Mosiny i okolic, w efekcie zbierania materiałów do okolicznościowej publikacji przez jej autorów: Przemysława Mielocha i Joannę Nowaczyk, a także współredagujących – Zygmunta Pohla i Jacka Szeszułę. Ich kilkumiesięczna praca nad historycznym opracowaniem, wzbogaciła wystawę o wiele cennych, niepokazywanych dotąd eksponatów, prezentujących sylwetki naszych powstańców wielkopolskich.

Choć uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce w dniu 20 grudnia, a więc w czasie przedświątecznej gorączki, do Izby Muzealnej w Mosinie trudno było się dostać, bo zrobiło się tu całkiem tłoczno. Imprezie towarzyszyła promocja publikacji „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic”, współfinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Ekspozycję otworzyli wspólnie Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek i Kierownik Izby Muzealnej Józefa Roszak – Rosić, a interesujące słowo wstępne do wystawy oraz publikacji wygłosił jej autor, a zarazem prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki Przemysław Mieloch. Przybyłych licznie gości powitała również, w imieniu władz samorządowych Burmistrz Zofia Springer.   

Wszyscy obecni na otwarciu wystawy, z dużym zainteresowaniem zaglądali do gablot, a także – do otrzymanego egzemplarza cennej publikacji, która jest pierwszym, kompleksowym opracowaniem na temat udziału mieszkańców ziemi mosińskiej w powstaniu wielkopolskim.

 

Projekt „Mosina i okolice w powstaniu wielkopolskim” zrealizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w partnerstwie z Mosińskim Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową nr 1 oraz Gimnazjum nr 1, w Mosinie był znaczącym elementem obchodów 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. W dniu 27 grudnia, miała również miejsce manifestacja patriotyczna przy ul. Powstańców Wielkopolskich, zorganizowana przez Zarząd Osiedla nr 6, połączona z uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja.  

W ten sposób, Mosina włączyła się w obchody rocznicowe, jakie w grudniu minionego już roku odbywały się na terenie całej Wielkopolski, by pamięć o powstaniu dalej trwała. 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Generał Roman Abraham – portret dowódcy
Generał Roman Abraham – portret dowódcy
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną