Powstanie Wielkopolskie

Ukazały się: kolejny rocznik „Wielkopolskiego Powstańca” Nr 19/2013 oraz X tom „Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” wydane przy pomocy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Miasta Poznania.

W „Wielkopolskim Powstańcu” m. in. podjęta została następująca tematyka:
- wizerunek Ignacego Jana Paderewskiego na łamach Kuriera Poznańskiego na przełomie lat 1918/19
- Kazimierz Nieżychowski - organizator artylerii powstańczej
- Powstanie Wielkopolskiego 1918-1919 w świadomości młodzieży akademickiej
- dzieje Powstania Wielkopolskiego jako inspiracja nowych wierszy
- nowe publikacje o Powstaniu Wielkopolskim
- obchody jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie
- kalendarium obejmujące najważniejsze wydarzenia i działania na rzecz popularyzacji wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

W wydanym X tomie „Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” przedstawione jest 200 biogramów kolejnej grupy powstańców wielkopolskich, pełniących różne funkcje i reprezentujących różne środowiska społeczne.

opr. PM

Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  I
Powstanie Warszawskie I