Powstańcy Wlkp.

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic

 

Tekst publikacji (plik *.pdf  1,5MB)

 

W Państwa ręku znajduje się pierwsze opracowanie poświęcone czasom Powstania Wielkopolskiego z udziałem mieszkańców Ziemi Mosińskiej.
Składa się ona z dwóch części. W pierwszej, przedstawiony został zarys historii zaboru pruskiego ze szczególnym uwzględnieniem działań germanizacyjnych, przygotowania do powstania, jego przebieg oraz proces włączania Wielkopolski do Polski. W drugiej, przedstawione zostały biogramy osób związanych z powstaniem, z terenu Mosiny i okolic. Mosina nie wystawiła, jak np. Kórnik, zwartego oddziału wojskowego, którego działania powstańcze można w usystematyzowany sposób opisać. Powstańcy byli rozproszeni w różnych jednostkach, dlatego każda z postaci została scharakteryzowana osobno. Co więcej, przyjmując taką koncepcję pracy, włączono do listy biogramów również tych, którzy brali udział w postaniu i dopiero później sprowadzili się na Ziemię Mosińską.
Podział na dwie części, wynika z dwóch przesłanek. Część ogólna ułatwia lokalizację działań każdego z powstańców, w kontekście całego powstania. Stanowiła swego rodzaju wielkie wprowadzenie do biogramów, czyli części drugiej. Nadto publikacja w wersji elektronicznej, służyła jako jedno ze źródeł wiedzy w konkursach historycznych.
Przedstawione biogramy nie stanowią zamkniętej już listy powstańców. Z jednej strony, niektóre z nich wymagają jeszcze potwierdzenia w źródłach, dokumentach. Z drugiej strony, w czasie przygotowania opracowania, niedostępne były najważniejsze zbiory dokumentów z Archiwum Państwowego w Poznaniu. Były wyłączone dla digitalizacji. Wymagają one kwerendy w terminie późniejszym. Publikacja stanowi w istocie prezentację wszystkich dostępnych w roku 2008 informacji, z których część nie została poddana analizie historycznej.
Autorzy dalej będą weryfikowali pozyskane informacje i będą gromadzili kolejne, sięgając do Archiwum Państwowego oraz źródeł kolejnych rodzin. Owocem tych działań będzie poprawione i uzupełnione opracowanie, które zostanie wydane w roku 2012.

Niniejsza publikacja powstała zgodnie z umową, jakie zawarło Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Mosinie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, na projekt o nazwie: „Okres Powstania Wielkopolskiego na terenie ziemi mosińskiej i w okolicy”. Partnerami projektu byli: Mosiński Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie i Gimnazjum nr 1 w Mosinie. W ramach projektu została wydana publikacja, 11 grudnia 2008 odbyły się finały konkursu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim dla szkół podstawowych i gimnazjów, a 20 grudnia 2008 r., w Izbie Muzealnej w Mosinie, została otwarta wystawa poświęcona powstańcom.

Przemysław MIELOCHAutorzy:
Przemysław Mieloch, Joanna Nowaczyk

Współpraca:
Zygmunt Pohl, Jacek Szeszuła

Nieocenionej pomocy udzielili:
Józefa Roszak-Rosić (kierownik Izby Muzealnej), pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Mosinie

 

 

Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki
Mosina 2008

© Copyright by Przemysław Mieloch, Joanna Nowaczyk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Materiały zawarte w publikacji mogą zostać wykorzystane z podaniem źródła

 

 
Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
1 DPanc. gen. Maczka
1 DPanc. gen. Maczka