Porośnięta mchem Mosina

JOANNA NOWACZYK

 

 

Skąd się wzięła nazwa Mosina? Jak dowodzą językoznawcy – po prostu od mchu. Otóż dawno, dawno temu, po terenie, na którym dziś rozciąga się ta miejscowość, płynęła rzeka Mosinka. Ona z kolei, nazwana została tak od słowa „moszna”, gdyż swoje wody w tych pradawnych czasach, toczyła przez lasy lub łąki porośnięte mchem...

 

 

Pierwsza wzmianka źródłowa o  rzece Mosince, od której nazwę wzięło miasto lokacyjne, pochodzi z roku 1247, gdy rzeka ta została wymieniona przy okazji ustalania granic księstw wielkopolskich, po podziale pomiędzy książąt Przemysła I i jego brata Bolesława Pobożnego. Spisana w końcu XIII wieku „Kronika Wielkopolska” podaje, iż granica ta biegła od rzeki Prosny do Przemętu i dalej ku Warcie do rzeki Mosinki nazwanej w dokumencie „Mosznia”.

Poznańscy językoznawcy Zofia i Karol Zeirhofferowie, etymologię tej nazwy wywodzą od słowa „moszna”, określającego rzekę płynącą przez tereny pokryte mchem. Stanisław Rospond, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w jednej ze swoich publikacji napisał, iż okolice miasta Mosina są podmokłe, a rzeka Warta wcina się w pas wysoczyzn leśnych przełomową doliną. Jej dopływem właśnie jest rzeka historyczna rzeka Mosinka, dziś Kanał Mosiński.  Także on zauważył, iż w pierwotnej formie nazwy Mosinki – Moszyna lub Moszna, występuje ten sam rdzeń, co w wyrazie pochodzenia prasłowiańskiego „mech”.

W dokumentach spisywanych w kolejnych wiekach, pojawiają się różne formy tej nazwy, między innymi: Mossina (13020 Moszyna (1387), Moschina (1432), Moschyna (1510), ąż wreszcie w XVII-wiecznych dokumentach podawana jest obecna forma nazwy miasta - „Mosina”. Tak więc, ewoluująca przez stulecia nazwa naszego dziś kilkunastotysięcznego miasta, narodziła się już przed wieloma wiekami – wraz z biegiem rzeczki płynącej przez tereny porośnięte mchem...

 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Partnerzy
Bitwa pod Mokrą
Bitwa pod Mokrą