Pomóż zweryfikować

POMÓŻ ZWERYFIKOWAĆ...

Z okazji obchodzonej we wrześniu ubiegłego roku 70. rocznicy tzw.SACHE MOSCHIN - sprawy mosińskiej, ukazał się 5 zeszyt Biblioteki Ziemi Mosińskiej poświęcony II wojnie światowej.

Okres okupacji hitlerowskiej w Mosinie nie doczekał się jeszcze pełnego opisu historycznego. Dotychczas najpełniejszym był artykuł traktujący ten okres w publikacji „Szkice z przeszłości Mosiny” praca zbiorowa pod redakcją T. A. Jakubiaka, wydanej w 1978 roku z okazji 130 rocznicy Wiosny Ludów.

Oddana w ręce Czytelników publikacja "Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w czasach wojny 1939-1945" cz.1, jest antologią artykułów wielu autorów. Prezentują one różne zagadnienia tego czasu.
Mamy świadomość, że poruszana tematyka nie jest zamknięta, już ostateczna. Szczególnie zależy nam nam weryfikacji zawartych w niej danych, dotyczących okupacyjnych losów mieszkańców.
Zwracamy się z prośbą o ewentualne uzupełnienie, skorygowanie danych, czy wręcz o wskazanie nowych osób, mieszkańców Ziemi Mosińskiej, aresztowanych, więzionych, zamordowanych w czasie II wojny światowej. W załączeniu dotychczas opracowane wykazy.

Przemysław Mieloch
tel. 603047341, mielochp@wp.pl

 

 

 

 

Wykaz aresztowanych

Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  I
Powstanie Warszawskie I