Patriotyczny październik 

20 października odbyły się uroczystości upamiętniające 76. rocznicą rozstrzelania 15 obywateli Mosiny i okolic na rynku w Mosinie.Na cmentarzu parafialnym, na grobie rozstrzelanych złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie w kościele odprawiona została msza św. z oprawą muzyczną Chóru pw. św. Cecylii oraz Orkiestry Dętej im. hm Antoniego Jerzaka. Zgromadzeni na mosińskim rynku, w miejscu kaźni pomordowanych obejrzeli okolicznościową prezentację multimedialną, podczas której, przy tablicy upamiętniającej ofiary, uczestnicy 15-kilometrowej Sztafety Pamięci zapalili znicze. W dalszej części uroczystości, po wystąpieniu burmistrza Jerzego Rysia, pod pamiątkową tablicą delegacje złożyły kwiaty. Na zakończenie członkowie mosińskiego fanklubu Lecha Poznań odpalili race, oddając w ten sposób hołd rozstrzelanym. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy, goście, delegacje reprezentujące instytucje publiczne, organizacje, stowarzyszenia, zakłady pracy, placówki oświatowe, radni, sołtysi, przewodniczący osiedli, przedstawiciele Sołectwa Mosina z partnerskiej Gminy Witnica. 

*

 

20 października w Daszewicach uczczono pamięć dwóch rozstrzelanych mieszkańców tej wsi. Franciszek Dłubała i Jan Niemczal zginęli właśnie w tym dniu, 76 lat temu, podczas egzekucji w Kórniku.

W godzinach popołudniowych mieszkańcy Daszewic, przedstawiciel mosińskiej Rady Miejskiej, przewodnicząca Koła nr 5 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, członkowie rodzin rozstrzelanych, złożyli kwiaty przed tablicą poświęconą pamięci bestialsko zamordowanych. Uroczystość odbyła się w pierwszą rocznicę odsłonięcia obelisku. Biorąc pod uwagę ilość osób uczestniczących w uroczystości, przewidywać należy, że wpisała się ona na stałe w kalendarz wydarzeń upamiętniających lokalną tożsamość.

 

 

*

 

23 października w lesie przy drodze Bogulin-Nowinki, miała miejsce patriotyczna manifestacja z udziałem mieszkańców, przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i władz samorządowych. Około 2 km ma północny wschód od Nowinek znajduje się miejsce masowych egzekucji, gdzie w roku 1940 hitlerowcy rozstrzelali ok. 200 Polaków. Ich zwłoki pochowane zostały w pięciu zbiorowych mogiłach.
Pod pamiątkowym głazem upamiętniającym tragiczne wydarzenia złożono kwiaty i zapalono znicze. Oprawę słowno-muzyczną uroczystości zapewnili uczniowie Zespołu Szkół w Krośnie. Spotkanie przy mogiłach pomordowanych w tym lesie zorganizował już po raz 10 Zarząd Osiedla nr 5, w tym roku wspólnie z władzami samorządowymi Gminy Mosina.

 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Mosina w 90-lecie Powstania
Mosina w 90-lecie Powstania
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  I
Powstanie Warszawskie I