Pamiętajmy o bohaterach

JOANNA NOWACZYK

 

27 grudnia minie 97 rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego. W tym zwycięskim zrywie, który zadecydował o przynależności Wielkopolski do Rzeczypospolitej, udział wzięli ówcześni i późniejsi mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w liczbie ok. 170. Ponad trzydziestu spoczywa na mosińskim cmentarzu parafialnym, wśród nich poległy w powstaniu Piotr Mocek.

Z okazji nadchodzącej rocznicy wybuchu powstania, Krąg Instruktorski TWA „Elita” przy Ośrodku ZHP Mosina, przeprowadzi akcję oznakowania rozetką powstańczą grobów powstańców pochowanych w Mosinie. Mieszkańców, którzy odwiedzą w tym czasie cmentarz i zauważą rozetkę w narodowych barwach na którymś z cmentarnych pomników, prosimy o chwilę historycznej zadumy. Zachęcamy też do zapalenia świeczki na grobie któregoś z powstańców, ku pamięci jego bohaterstwa.

Rodziny powstańców, których groby nie zostaną oznaczone rozetkami, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy redakcji: informator@mosina.pl lub pod numerem telefonu: 530017261.

Symbolika powstańcza  (foto rozetka i Grottger)

Historia rozetki, jaką przypinali powstańcy wielkopolscy, sięga czasów znacznie wcześniejszych niż rok 1918. Już wieku XIX stała się symbolem tradycji niepodległościowej. Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792, gdy podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie biało-czerwone szarfy. Nawiązano tą manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego – Białego Orła na czerwonej tarczy herbowej.
Po raz pierwszy polskie barwy narodowe zostały skodyfikowane uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831, gdzie wspomniano również o narodowych kokardach nawiązujących do barw Królestwa Polskiego oraz Litwy: „Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.
Kokardy narodowe przypinane były na manifestacjach patriotycznych oraz w czasie powstań narodowych: w 1846 r. powstańcy w Krakowie, w 1848 r. powstańcy Wiosny Ludów, w 1863 r. powstańcy styczniowi, w latach 1914-1918 ułani Legionów Polskich, a w 1918 r. powstańcy wielkopolscy.
Początkowo uczestnicy powstania wielkopolskiego walczyli bez mundurów albo w mundurach niemieckich z demobilu. Dlatego aby wyróżnić powstańców, przypinano im rozetki. Dopiero pod koniec powstania pojawił się mundur, który przejęty został przez Armię Wielkopolską.
Od pierwszych dni powstania wielkopolskiego, nieodłączną częścią życia powstańczego była pieśń. Śpiewano pieśni patriotyczne wyniesione z domów rodzinnych, pieśni skautowe, pieśni religijne. Powszechną pieśnią powstańczą była „Rota”. Inna znana pieśń powstańcza to utwór „Gdy szedłem raz od Warty”.

Gdy szedłem raz od warty, sam jeden w ciemną noc,

Stał o swą broń oparty Wielkopolski strzelec nasz.

Ty młody strzelcze powiedz nam, co robisz tu w tak późny czas?

Ja stoję dla Ojczyzny mej, Ojczyzno moja żyj!

 

Co robisz tu w tak późny czas, sam jeden w ciemną noc?

Na niebie śliczne gwiazdy, promienista jest ich moc.

Gdy wspomnę o rodzinie mej i o mej lubej, kochanej,

Ja stoję dla ojczyzny mej, Ojczyzno moja żyj!

 

Miejsca pamięci

W Gminie Mosina znajduje się kilka miejsc pamięci związanych z powstaniem wielkopolskim. Powstańcom poświęcona jest jedna z tablic na Pomniku Pamięci Ofiar Hitleryzmu, który stoi w centralnym miejscu rynku w Mosinie. U zbiegu ulicy Piotra Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej stoi kamień pamięci poległego ułana. Powstańcy Wielkopolscy są patronami ulicy w Mosinie i w Drużynie. Ich pamięci poświęcona jest także tablica pamiątkowa znajdująca się na mosińskim cmentarzu parafialnym. W roku 2008, w 90. rocznicę wybuchu powstania, ukazało się pierwsze opracowanie z biogramami powstańców. Publikacja dostępna jest w Mosińskiej Bibliotece, a także w wersji PDF na stronie: zolnierzewolnosci.pl.  (foto)

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną