Pamięci bohaterów powstania

JOANNA NOWACZYK

Z okazji 97 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, przed głazem upamiętniającym poległego powstańca z Mosiny Piotra Mocka w Mosinie, odbyła się okolicznościowa manifestacja. Uroczystość zorganizował Zarząd Osiedla nr 2 Czarnokurz. Hołd Piotrowi Mockowi i innym powstańcom z Ziemi Mosińskiej oddali przedstawiciele władz samorządowych, zarządów mosińskich osiedli oraz mieszkańcy.
Na mosińskim cmentarzu Krąg Instruktorski TWA „Elita” Ośrodka ZHP Mosina, przy współpracy Urzędu Miejskiego, przeprowadził akcję oznakowania rozetką powstańczą grobów powstańców pochowanych w Mosinie. – Udało nam się zlokalizować 35 grobów pochowanych na naszym cmentarzu uczestników powstania. Wiemy, że to nie są wszystkie, dlatego będziemy kontynuować nasze poszukiwania, żeby w przyszłości nie pominąć żadnego z nich  – informuje hm. Danuta Białas, instruktor kręgu.

Rodziny powstańców, których mogiły nie zostały oznaczone, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy redakcji: informator@mosina.pl lub pod numerem telefonu: 530 017 261.

Władze naszej gminy zapowiadają, że w przyszłości chcą uhonorować mosińskich bohaterów powstania wielkopolskiego, umieszczając trwałe oznakowanie na nagrobkach powstańców. – Chcemy uczcić w ten sposób czyn zbrojny mieszkańców Ziemi Mosińskiej, który przyczynił się do włączenia Wielkopolski w granice państwa polskiego – informuje zastępca burmistrza Przemysław Mieloch. – Zwrócimy się do rodzin powstańców o wyrażenie zgody na taki akcent wprowadzony na nagrobki ich bohaterskich przodków. 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  I
Powstanie Warszawskie I