Pałac na Budzyniu

JACEK SZESZUŁA

 W/g pozycji Marcina i Piotra Libickich „DWORY I PAŁACE W WIELKOPOLSCE”, Poznań 2003, „Dwór z końca XIX wieku nawiązujący szczególnie mansardowym dachem i podwyższeniem części centralnej do architektury francuskiej XVII wieku i jej częstych powtórzeń w Wielkopolsce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku…”  

Na początku XX w. (1907 r.) Budzyń wraz z Pożegowem należał do Bolesławy Taczanowskiej z pobliskiego Sowińca. W 1926 r. dwór wraz z majątkiem był własnością Ludwika Budzyńskiego. Po nim, na początku lat 30 właścicielem został Bohdan Neneman, który z żoną Władysławą i  dziećmi: Wandą, Kazimierą i Wojciechem przybyli do Mosiny z rejonu Konina. Majątek Budzyń wraz z pałacem oraz Pożegowo, stanowiły wówczas odrębne wsie. Dopiero w maju 1934 roku, Gminy Budzyń i Pożegowo oraz OBSZAR DWORSKI BUDZYŃ zostały włączone do miasta Mosiny. Podczas II wojny światowej tym majątkiem zarządzali Niemcy. Po wojnie pałac wraz z parkiem, gospodarstwem i areałem ziemi, weszły w skład majątku miasta. Komisarycznie zarządzał tym majątkiem Stanisław Nikiel. W pałacu, który przeszedł konieczny remont, od IX 1946 r. do VI 1948 r. działało Gimnazjum Koedukacyjne i Szkoła Zawodowa, a z początkiem lat 50 również najmłodsze klasy szkoły podstawowej. Na cele edukacyjne były przeznaczone dwie izby na parterze od strony parku. Budynek pałacu przez cały czas był w gestii miasta i był zasiedlony jego mieszkańcami. Trzeba jednak stwierdzić, że dokonywane remonty były sporadyczne i tylko minimalnie zabezpieczały jego substancję, co powodowało ciągły proces degradacji i powolnego niszczenia. M.in. nie ma już ze względu na bezpieczeństwo łupkowego pokrycia dachu w kolorze grafitu.

Sprawa tzw. Majątku Budzyń i cegielni, ich właścicieli oraz kolejnych dzierżawców i ich następców stanowi odrębny temat.

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną