Opowieść o odwadze

  JOANNA NOWACZYK

 

 W cyklu „Biblioteka Ziemi Mosińskiej”, w miesiącu styczniu ukazała się druga publikacja, autorstwa Przemysława Mielocha, „Jadwiga Rozmiarkówna – kurier z Mosiny”. To piękna opowieść o młodości, patriotyzmie, niezwykłym temperamencie i odwadze, odnalezionych w jednej osobie – zaginionej podczas okupacji łączniczki Armii Krajowej, której symboliczny grób odnaleźć dziś można na cmentarzu parafialnym w Mosinie…

 

Wszystko zaczęło się od poszukiwań kandydata na patrona mosińskiej „jedynki”.Przemysław Mieloch, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki, po jednej z rozmów z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1, postanowił „rozejrzeć się” za dobrym kandydatem i znalazł – na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Na jednym z grobowców mosińskich rodzin, rodziny Rozmiarków, za wskazaniem żony Anity odczytał napis: „JADWIGA ROZMIAREK ŁĄCZNICZKA WARSZAWA LONDYN 1917 – 1940”. Wtedy właśnie, we wrześniu 2007 roku, rozpoczęła się jego praca badawcza nad tą postacią, nad dotarciem do materiałów źródłowych i w rezultacie – odtworzeniem biografii nieznanej dotąd w Mosinie bohaterki tej ziemi, zaginionej podczas misji kurierskiej łączniczki Armii Krajowej.–  Na początek, nawiązałem kontakt z Fundacją „Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek” w Toruniu. Prowadziła ją wówczas niedawno zmarła, jedyna „cichociemna”, Elżbieta Zawadzka – wspomina Przemysław Mieloch. – Od nich uzyskałem pierwsze informacje, w tym – krótkie wspomnienia spisane przed laty przez brata, a także siostrę Jadwigi Rozmiarek.
Dalsze, kilkumiesięczne poszukiwania w materiałach dotyczących gdańskiego harcerstwa okresu międzywojennego, a także znajdującej się w Archiwum Państwowym w Poznaniu dokumentacji związanej z działalnością organizacji „Ojczyzna”, przyniosły kolejne dane o bohaterce z czasów II wojny światowej. Wreszcie, autor publikacji za pośrednictwem dalszej rodziny Rozmiarkówny, dotarł do jej brata – Andrzeja. 
– W posiadaniu rodziny znajdowały się 4 albumy z fotografiami, które Jadwiga własnoręcznie opisywała – relacjonuje P. Mieloch. – Wśród rodzinnych pamiątek, znalazło się około 200 listów od niej i do niej, około 50 kart pocztowych, książeczka harcerska, kalendarzyki, a także dokumentacja z wieloletnich, powojennych poszukiwań Rozmiarkówny przez jej matkę – dodaje.Na podstawie tak zgromadzonego materiału, rozpoczęła się kilkumiesięczna, mozolna praca. Przemysław Mieloch, z właściwą historykowi determinacją, ułożył rozproszone w rozmaitej dokumentacji szczegóły w jedną całość – życiorys Jadwigi Rozmiarek. Owocem tej pracy, stał się projekt współfinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego, a zrealizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w partnerstwie z Mosińskim Ośrodkiem Kultury i Izbą Muzealną. Jednym elementów poświęconego kurierce z Mosiny projektu, (odbyła się także wystawa), jest właśnie publikacja – druga z cyklu „Biblioteka Ziemi Mosińskiej”. W ten sposób, dotychczasowy dorobek mosińskich historiografów, poszerzony został o kolejną cenna pozycję.
Jadwiga Rozmiarek urodziła się w Kozach koło Bielsko – Białej, lecz wychowywała się w Niwce Starej, w przedwojennej Gminie Mosina. Brała czynny udział w polskim harcerstwie, a po wybuchu II wojny światowej, włączyła się w działalność konspiracyjną organizacji „Ojczyzna”, która stanowiła później rdzeń tworzonego w Wielkopolsce Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W roku 1940, podjęła się misji kurierskiej do rządu emigracyjnego pod Paryżem. Podczas tej akcji – zaginęła bez śladu…
Publikacja „Jadwiga Rozmiarkówna – kurier z Mosiny”, jest nie tylko źródłem wiedzy o nieznanej lokalnie, historycznej postaci. Z poukładanych skrupulatnie przez autora faktów, ukazanych w ścisłym związku z narodową historią, zilustrowanych przy tym bogatą dokumentacją fotograficzną, wyłania się wzruszająca opowieść. To opowieść o młodości, o uczuciach, o niemal nieposkromionym temperamencie, o patriotyzmie i odwadze pięknej dziewczyny, która w wieku zaledwie 22 lat, oddała swoje życie w walce o niepodległość Ojczyzny. Autorowi – Przemkowi Mielochowi – składam gorące gratulacje, a czytelników i to nie tylko tych o zainteresowaniach historycznych, zachęcam do lektury.

 

 

BIBLIOTEKA ZIEMI MOSIŃSKIEJ:

1. Przemysław Mieloch, "Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny"

 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Konkurs - 100-lecie GBS
Konkurs - 100-lecie GBS
Partnerzy
Bitwa nad Bzurą
Bitwa nad Bzurą