Odnaleziono szczątki żołnierza z Krosinka

 JOANNA NOWACZYK

 

Jak doniosły ogólnopolskie media, na warszawskich Powązkach zidentyfikowano szczątki ppłk. Stanisława Kasznicy - żołnierza wyklętego, zamordowanego w 1948 r. ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych. Stanisław Kasznica był mieszkańcem Krosinka koło Mosiny…

 

 

Po koniec lutego, ogólnopolskie i regionalne media poinformowały o identyfikacji kolejnych ofiar terroru komunistycznego pochowanych na tzw. Łączce, kwaterze Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, gdzie w latach 1948–1956 pochowano kilkaset osób zamordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa.

Od lipca ubiegłego roku, Instytut Pamięci Narodowej prowadzi tam ekshumacje. Podczas prac wykopaliskowych wydobyto łącznie szczątki 117 osób. Wśród poszukiwanych są bohaterowie Polskiego Państwa Podziemnego, powstańcy warszawscy i żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego. Identyfikacja ofiar terroru komunistycznego jest możliwa dzięki badaniom DNA, przy współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. Na terenie całego kraju, IPN realizuje projekt nauko-badawczy „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956”. Jego celem jest ograniczenie anonimowości zbrodni stalinowskich oraz uczczenie pamięci poszczególnych ofiar. – Każdej z ofiar terroru komunistycznego należy przywrócić imię i nazwisko oraz przypomnieć o ich zasługach dla Polski - powiedział podczas specjalnej konferencji prasowej, w środę 20 lutego, prezes IPN Łukasz Kamiński. Wspólnie z prof. Andrzejem Ciechanowiczem – rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawił on wyniki identyfikacji kolejnych 4 ofiar stalinowskich zbrodni. Są to: Stanisław Abramowski – żołnierz Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz Narodowych Sił Zbrojnych, Bolesław Budelewski – żołnierz AK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Tadeusz Pelak – żołnierz AK i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, a także Stanisław Kasznica – żołnierz AK, ostatni Komendant Główny Narodowych Sił Zbrojnych, który był mieszkańcem Krosinka pod Mosiną…  

Stanisław Józef Kasznica (1908–1948), pseudonimy „Maszkowski”, „Przepona”, „Wąsal”, „Wąsowski”, „Stanisław”, „Stanisław Piotrowski”, był porucznikiem Wojska Polskiego, podpułkownikiem i komendantem  Narodowych Sił Zbrojnych, kawalerem orderu Virtuti Militari V klasy i dwukrotnie Krzyża Walecznych. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. w szeregach Wielkopolskiej Brygady  Kawalerii. Konspiracyjną działalność niepodległościową rozpoczął w szeregach Grupy „Szańca”. Po utworzeniu NSZ pełnił funkcję szefa Administracji Ogólnej w strukturach Służby Cywilnej Narodu. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Od września 1944 r. do stycznia 1945 r. był komendantem Okręgu NSZ Częstochowa, następnie - komendantem Inspektoratu „Zachód”, szefem wywiadu OP, a od sierpnia 1945 r. p.o. komendanta głównego NSZ-OP.  Aresztowany w lutym 1947 r. w Zakopanem, podczas śledztwa był torturowany. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 2 marca 1948 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 12 maja 1948 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

W roku 1992 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał wyrok za nieważny.

W roku 2009, Stanisław Józef Kasznica został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski„za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”.

W roku 2012, Rada Miejska w Mosinie jako wybitnego mieszkańca Ziemi Mosińskiej,  uhonorowała go, wraz z jego ojcem Stanisławem Wincentym (wybitny prawnik, rektor Uniwersytetu Poznańskiego, senator II RP) najwyższym lokalnym wyróżnieniem – Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej.

W dniu 1 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych…  

Wyszukiwarka
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani