OKRESY

» Paderewski 2010-12-22
Paderewski w Poznaniu   Tymczasem do Wielkopolski napływały nowe oddziały Heimatschutzu, co oznaczało chęć władzy niemieckiej do siłowego rozprawienia się z zamiarami Polaków. Wysłannicy NRL w Warszawie zażądali od rządu polskiego wystosowania ultimatum względem...
» Sejm Dzielnicowy 2010-12-22
Sejm Dzielnicowy   Na Polski Sejm Dzielnicowy reprezentujący Polaków z całego zaboru pruskiego, wybrano 1399 delegatów: 526 pochodziło z Wielkopolski, 262 z Pomorza Gdańskiego, 47 z Warmii i Mazur, 431 ze Śląska, a 133 reprezentowało Polaków zamieszkałych...
» Rewolucja XI 1918 2010-12-22
Rewolucja listopadowa 1918 roku Po podpisaniu pokoju brzeskiego z Rosją sowiecką, wojska niemieckie zostały przesunięte na front zachodni, ale żołnierze pozostający pod wpływem wydarzeń rewolucyjnych, często odmawiali dalszej walki. Z tego powodu, pomimo sukcesu na wschodzie, państwa...
» I wojna światowa 2010-12-22
I wojna światowa Rozpoczęcie działań zbrojnych I wojny światowej spowodowało wzrost nadziei Polaków na szybkie odzyskanie niepodległości. Po raz pierwszy bowiem państwa zaborcze walczyły przeciwko sobie, a nie w tym samym obozie. W czasie wojny, gdy perspektywa wkroczenia wojsk...
» II wojna światowa 2010-12-20
II wojna światowa w Mosinie i okolicach W dniu 1 września 1939 r., niemieckie samoloty zbombardowały linię kolejową Poznań – Leszno. Pierwszy patrol niemieckiego wojska wjechał do Mosiny w dniu 9 września, w godzinach popołudniowych. W nocy z 9 na 10 września, na miejski rynek...
» Wojna pol-sow 2010-12-20
Przebieg wojny polsko-sowieckiej Bezpośrednią przyczyną wybuchu była rozpoczęta w konsekwencji zawieszenia broni w Compiegne 11 listopada 1918 ewakuacja niemieckiej armii Ober-Ost zajmującej obszar dwóch i pół tysiąca kilometrów od Zatoki Botnickiej po Morze Azowskie,...
» Powstanie Wlkp 2010-12-20
Przebieg powstania   Początek walk Walki rozpoczęły się 27 grudnia 1918 r., kiedy to Niemcy, wzburzeni polskimi uroczystościami towarzyszącymi wizycie Paderewskiego, zorganizowali przemarsz oddziałów wojskowych przez miasto. Przebieg dalszych wydarzeń opisuje fragment...
» Zabór Pruski 2010-12-20
Zabór pruski i germanizacja W wyniku rozbiorów, zachodnie ziemie polskie znalazły się w rękach niemieckich. Po wojnach napoleońskich część ziem Wielkopolski weszła w skład Księstwa Warszawskiego, jednak gdy Napoleon Bonaparte został pokonany, kongres wiedeński z 1815...
Wyszukiwarka
Mosina w 90-lecie Powstania
Mosina w 90-lecie Powstania
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani