Nowa publikacja Biblioteki Ziemi Mosińskiej

Przypadająca we wrześniu tego roku 70 rocznica tzw. SACHE MOSCHIN stała się inspiracją do wydania kolejnego zeszytu, tym razem poświęconego II wojnie światowej.

Okres okupacji hitlerowskiej w Mosinie nie doczekał się jeszcze pełnego opisu historycznego. Dotychczas najpełniejszym był artykuł traktujący ten okres w publikacji „Szkice z przeszłości Mosiny” praca zbiorowa pod redakcją T. A. Jakubiaka, wydanej w 1978 roku z okazji 130 rocznicy Wiosny Ludów. Minęło już 35 lat od tego czasu.

Oddana w ręce Czytelników publikacja jest pewnego rodzaju antologią artykułów wielu autorów, w tym Jacka Szeszuły, Joanny Nowaczyk, Rafała Sierchuły, Przemysława Mielocha oraz już nieżyjących Bożeny Jakś, Mariana Dobrowolskiego i Mariana Bernaciaka. Prezentują one różnorakie zagadnienia tego czasu, które stanowią pewną chronologiczną całość.

Mamy świadomość, że poruszana tematyka nie jest zamknięta, już ostateczna. Każda bowiem dyskusja życzliwa krytyka przedstawionych tematów, pozwala na potrzebną korektę oraz wzbogacenie treści, na czym nam autorom szczególnie zależy. W jednym z najbliższych zeszytów będziemy kontynuowali tematykę II wojny światowej.

Premiera publikacji pt. „Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w czasach wojny 1939-1945 cz. 1” będzie miała miejsce 11 sierpnia 2013 r. w czasie imprezy plenerowej „Szeroko na Wąskiej”.


Serdecznie zapraszam

Przemysław Mieloch

redaktor naczelny

 

Wyszukiwarka
Konkurs - 100-lecie GBS
Konkurs - 100-lecie GBS
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną