Mosiniak

» W 60 rocznicę rozstrzelania 2011-07-06
Mosiniak nr 9/1999, W 60 rocznicę zabijania Polaków na mosińskim rynku - relacja Wiktorii Myszkierowej
» Tragiczna rocznica 2011-06-14
Mosiniak nr 8/1998, Jadwiga Nowak, Tragiczna rocznica. Relacja Wiesławy Skibińskiej z wywózki i uwiezienia mosińskich dzieci
» Ludzie czynu - Uniwersytet w Żabnie 2011-06-14
Mosiniak nr 2-3/2001, Jadwiga Nowak i Tomasz Górny, Uniwersytet w Żabnie - rozmowa z dr Pawłem Górskim, wykładowcą uniwersytetu
» Uniwersytet Ludowy w Żabnie 2011-06-14
Mosiniak nr 6/2008, ks. ZBIGNIEW STĘPCZYŃSKI, Uniwersytet Ludowy im. ks. Antoniego Ludwiczaka w Żabnie
» Świadek niemieckich zbrodni 2011-06-14
Mosiniak nr 5,6,7/1998, TOMASZ GÓRNY, Świadek niemieckich zbrodni
» Wykaz wikariuszy i stowarzyszeń 2011-06-14
Mosiniak nr 1/3/200, Wykaz wszystkich ksieży wikariuszy działających w parafii w Mosinie/ 32 organziacje - z historii Mosiny przedwojennej.
» Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ 2011-06-14
Mosiniak nr 5/6/2000, Z.P. Towarzystow Gimnastyczne SOKÓŁ w Mosinie
» Teofil Skibiński - dyrektor szkoły w Mosinie 2011-06-14
Mosiniak nr 3/4/2002, TOMASZ GÓRNY, Teofil Skibińaski - dyrektor szkoły w Mosinie
» Burmistrz Władysław Pałczyński 2011-06-14
Mosiniak nr 1/2/2002, ZDZISŁAW PAŁCZYŃSKI, Burmistrz Władysław Pałczyński
» Szanujmy wszystkich ludzi 2011-06-14
Mosiniak nr 3/1998, JADWIGA NOWAK, Szanujmy wszystkich ludzi - rozmowa z Janem Kramkiem

 

 

Artykuły o tematyce historycznej, które ukazywały się na łamach "Mosiniaka" wybrał wieloletni redaktor naczelny "Mosinaka" Tomasz Górny.

Wyszukiwarka
Mosina w 90-lecie Powstania
Mosina w 90-lecie Powstania
Partnerzy
Żołnierze wyklęci
Żołnierze wyklęci