Mosina i okolice w latach 1918-1939

Zaproszenie do współpracy

 

Redakcja Biblioteki Ziemi Mosińskiej, zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Mosina – dawnych i obecnych – o wzbogacenie materiałów źródłowych dotyczących historycznego okresu 20-lecia międzywojennego Mosiny i okolic.

Biblioteka Ziemi Mosińskiej to cykl wydawniczy Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki, prezentujący dorobek pracy zespołu historyków zajmujących się lokalnymi dziejami. Dotychczas ukazało się już 5 zeszytów, zakresem tematycznym obejmujących okres powstania wielkopolskiego 1918-1919, wojny polsko-sowieckiej 1919-1921, a także II wojny światowej. Ponadto, w ramach cyklu wydane zostały dwie monografie. Miło nam poinformować, że w opracowaniu znajduje się kolejny zeszyt, dotyczący 2-lecia międzywojennego Ziemi Mosińskiej.

Nasze prace prowadzimy w oparciu o źródła dostępne w archiwach, Izbie Muzealnej w Mosinie i innych jednostkach muzealnych, a także literaturze przedmiotu opisującej dotychczasowy dorobek badawczy. Nieocenionym źródłem wiedzy na temat dziejów Ziemi Mosińskiej, są rodzinne pamiątki: fotografie, dokumenty, a także wspomnienia przechowywane w pamięci mieszkańców. Dlatego zwracamy się z gorącym apelem o podzielenie się z nami wszelkimi materiałami, jakie znajdują się w Państwa domowych archiwach, a związanymi z okresem międzywojnia 1918-1939.

Będziemy wdzięczni, za każdą fotografię, każdy dokument i każdą informację, która wzbogaci wiedzę całej lokalnej społeczności o dziejach naszej gminy w tym okresie historycznym.

Koordynatorem opracowania publikacji jest Jacek Szeszuła.

redaktor naczelny

Przemysław Mieloch

tel. 603047341,

mielochp@wp.pl

 

Foto: Odsłonięcie pomnika Kościuszki. Rok 1924 - w 15-rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (ze zbiorów Izby Muzealnej w Mosinie)

 

 

 

Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
Żołnierze wyklęci
Żołnierze wyklęci