Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej (...) 1939-1945 cz. I

 

Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej

 

w czasach wojny 1939-1945 cz. I

 

Tekst publikacji (plik *.pdf  10,4 MB)

 

Z okazji obchodzonej we wrześniu ubiegłego roku 70. rocznicy tzw. SACHE MOSCHIN - sprawy mosińskiej, ukazał się 5 zeszyt Biblioteki Ziemi Mosińskiej poświęcony II wojnie światowej.

Okres okupacji hitlerowskiej w Mosinie nie doczekał się jeszcze pełnego opisu historycznego. Dotychczas najpełniejszym był artykuł traktujący ten okres w publikacji „Szkice z przeszłości Mosiny” praca zbiorowa pod redakcją T. A. Jakubiaka, wydanej w 1978 roku z okazji 130 rocznicy Wiosny Ludów. Oddana w ręce Czytelników publikacja "Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w
czasach wojny 1939-1945" cz.1, jest antologią artykułów wielu autorów. Prezentują one różne zagadnienia tego czasu.
Mamy świadomość, że poruszana tematyka nie jest zamknięta, już ostateczna. Szczególnie zależy nam nam weryfikacji zawartych w niej danych, dotyczących okupacyjnych losów mieszkańców.
Zwracamy się z prośbą o ewentualne uzupełnienie, skorygowanie danych, czy wręcz o wskazanie nowych osób, mieszkańców Ziemi Mosińskiej, aresztowanych, więzionych, zamordowanych w czasie II wojny światowej.

 

 

 

Autorzy:
Przemysław Mieloch, Joanna Nowaczyk, Rafał Sierchuła, Jacek
Szeszuła

 

 

 

Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki
Mosina 2013

© Copyright by Przemysław Mieloch, Jacek Szeszuła, Jakub Szeszuła
Wszelkie prawa zastrzeżone
Materiały zawarte w publikacji mogą zostać wykorzystane tylko z podaniem źródła

 

Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
Bitwa nad Bzurą
Bitwa nad Bzurą