Kawalerowie Medalu - hm. Danuta Białas

Uhonorowana Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej w roku 2006.
Danuta Białas swoją harcerska służbę rozpoczęła jako mała zuchenka. W roku 1965 na obozie w Wisełce złożyła uroczyste przyrzeczenie harcerskie. W roku 1969 już jako drużynowa, włączyła się do grona mosińskich instruktorów, by w następnych latach zdobywać kolejne stopnie instruktorskie, do stopnia harcmistrzyni włącznie w roku 1977. Zdobywała kolejne sprawności i wiedzę: Drużynowa 99 Drużyny Zuchowej, następnie 30 Drużyny zuchowej, 18 Drużyny Harcerskiej, komendantka Szczepu Harcerskiego nr 2, zastępca komendanta Ośrodka i Hufca, w latach 1975-80 jego komendantka, członek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca Poznań-Rejon, wieloletnia Komendantka Ośrodka ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego. Przez wszystkie te lata – opiekunka drużyn, a także druhów ubiegających się o stopnie instruktorskie, a przy tym wielki przyjaciel harcerzy. Organizatorka letnich i zimowych akcji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, rajdów i biwaków.
Danuta Białas włącza się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Wychodząc z inicjatywą, jest zawsze gotowa do współdziałania na rzecz środowiska, bo jak sama mówi – harcerz nie może przejść „obok” tam, gdzie może komuś pomóc... Swoją pracę zawodową, podobnie jak społeczną, związała z dziećmi i młodzieżą. Od roku 1972 do dziś jest nauczycielem mosińskiej „dwójki”. Pasję pedagogiczną realizuje również poza murami szkoły, organizując dla uczniów zajęcia pozalekcyjne – prowadzi dla nich rajdy i obozy rowerowe.
Mimo tak aktywnej, społecznej i zawodowej działalności, znalazła także czas i energię na pracę radnej w mosińskiej Radzie Miejskiej. Tę zaszczytną funkcję pełniła przez dwie kadencji. I tu, jak na każdym polu jej życiowej działalności cechowała ją sumienność, rzetelność, uczciwość, odwaga w wyrażaniu własnych poglądów i przekonań oraz poczucie odpowiedzialności za dobro Małej Ojczyzny i jej społeczności.
Za swoją pracę harcerską i pedagogiczną hm. Danuta Białas była wielokrotnie odznaczana.
Współczesne społeczeństwo odczuwa dotkliwy brak żywych autorytetów – prawdziwych społeczników, którzy prowadząc obok nas wciąż aktywne życie, pokazują ile satysfakcji można czerpać z pracy na rzecz drugiego człowieka. Takim autorytetem jest druhna Danuta Białas - wzorowa harcerka, wspaniała wychowawczyni u nauczycielka, przyjaciel dzieci i młodzieży, nieoceniona organizatorka, animatorka działań społecznych i kulturalnych, samorządowiec. Dobry życzliwy człowiek. Osoba obdarzona skromnością, pogoda ducha i niezwykłą pracowitością.
O druhnie Danucie Białas, jedna z młodych harcerek powiedziała: „Przede wszystkim jest wspaniałą harcerką, swoją osobą daje nam przykład. Pomimo mijających lat, cały czas jest młoda duchem. Zachęca nas do tego wszystkiego, jest takim naszym autorytetem, który prowadzi nas do przodu…"

Na podstawie laudacji wygłoszonej podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie w roku 2006 przez Magdalenę Wyzuj.

 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną