Kawalerowie Medalu - Ryszard Małecki

Kawalerowie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Ryszard Małecki (1947-2005)

Postać pana Ryszarda Małeckiego – przedsiębiorcy, współzałożyciela Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej, prezesa Mosińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości, sekretarza fundacji im. profesora Dziatkowiaka, człowieka o wielkim, szlachetnym sercu, jest powszechnie znana i niezwykle szanowana w środowisku lokalnym i nie tylko. Początki działalności firmy kotlarskiej, którą stworzył wspólnie z żoną, nie były łatwe. Pan Małecki zaczynał swoją działalność w warsztacie o powierzchni 15 m2, pracując w dosłownym tego słowa znaczeniu dzień i noc. (…)

 Wytrwałość w dążeniu do celu, wiara we własne siły, perfekcjonizm w działaniu, silna wola, zawodowy upór, poczucie obowiązku wynikające z przeświadczenia, że jeżeli coś się robi, to trzeba to robić dobrze, świadomość wreszcie tego, że „kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy nic nie osiągnie”, doprowadziły do takiego rozwoju firmy, że stała się ona znana nie tylko w Polsce, ale i w Europie. (…)

Praca zawodowa bardzo pochłaniała pana Ryszarda Małeckiego, co nie znaczy, że całkowicie wypełniała Jego życie. Był wielkim miłośnikiem sztuki, za działalność na tym właśnie polu otrzymał jako jeden z pierwszych Honorowy Medal „Mecenas Sztuki” imienia artystki Krystyny Powidzkiej-Niklewicz. Ale i to jeszcze w życiu tego niezwykłego, pełnego optymizmu człowieka nie było najważniejsze, a to, co stało się bardzo istotne, wyrosło zapewne z przekonania, że „Idąc prosto przed siebie, nie można zajść daleko”, nasz bohater przystawał więc, wsłuchiwał się w siebie i niósł pomoc, bo mając możliwości, aby pomagać innym, potraktował je jako życiową misję, podejmując działalność na rzecz środowiska, w którym pracował i mieszkał, na rzecz ludzi, których dobrze znał osobiście i nie tylko, na rzecz instytucji, które pomocy potrzebowały i oczekiwały.

Dzieci znajdujące się pod opieką Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego niejedno mu zawdzięczają. Za jego serce i bezinteresowną pomoc członkowie tego stowarzyszenia wyróżnili Go odznaką Przyjaciel Dziecka. Na Jego wsparcie liczyć mogły ubogie szkoły, klasztory, kościoły, placówki kulturalne.

(…) Dobrze jest mieć świadomość, że był wśród nas człowiek, który pomagał innym, robił to z potrzeby serca i wiedział o tym, że nie ma większej zdrady względem siebie samego, niż wyzbyć się odpowiedzialności za drugiego człowieka, który śmiało realizował marzenia, który udowodnił, że „Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu”. Takim człowiekiem był pan Ryszard Małecki. Śledząc jego działalność i drogę życiową, utwierdzamy się w przekonaniu, że: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 

Fragmenty laudacji autorstwa Wiesławy Szubargi, wygłoszonej podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie w maju 2006 r.

 

 

 

 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Mosina w 90-lecie Powstania
Mosina w 90-lecie Powstania
Partnerzy
Żołnierze wyklęci
Żołnierze wyklęci