Kawalerowie Medalu - Marian Rembowski

 

Uhonorowany Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej w roku 2005.
Marian Rembowski urodził się w 1916 r. na emigracji w Zagłębiu Ruhry, gdzie przebywała rodzina państwa Rembowskich. Po przyjeździe do Polski pracował jako robotnik budowlany w okolicach Śremu. W okresie II wojny światowej walczył w Batalionach Chłopskich. Był więźniem niemieckiego obozu karno-śledczego w Żabikowie, a także obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Mauthausen. Po wojnie rozpoczął pracę w spółdzielczości, organizując w Dolsku Gminną Spółdzielnię. Od 1951 r. samorząd spółdzielczy powołał go Na prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mosinie, którą to funkcję pełnił przez wiele lat, aż do przejścia na emeryturę.   

Kierował spółdzielnią w najtrudniejszym okresie jej działalności. Dźwigał olbrzymią odpowiedzialność za wieloletnie zaopatrzenie wszystkich mieszkańców gminy w artykuły w artykuły spożywcze i przemysłowe, niezbędne dla ich życia oraz za zaopatrzenie rolnictwa we wszystkie środki potrzebne do produkcji rolnej. Konsekwentnie budował znaną w gminie bazę produkcyjno-handlową potrzebną dla obsługi ludności i rolnictwa. Jako społecznik był również działaczem organizacji Wici i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przeszedł godnie i pracowicie całą swoją drogę życiową. Był człowiekiem wielkiej dobroci, uczciwości i pracowitości dla tych, z którymi współpracował i spotykał się.

Marian Rembowski był wyróżniony odznaczeniami spółdzielczymi, wojewódzkimi i państwowymi. Zmarł w 1999 r. Pośmiertnie otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Na podstawie laudacji wygłoszonej na uroczystej sesji Rady Miejskiej  w Mosinie, w maju 2005 r. przez Zbigniewa Sulimczyka.

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  I
Powstanie Warszawskie I