Kawalerowie Medalu - Leokadia i Kazimierz Skrzypczak

Uhonorowani Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej w roku 2005. Oboje emerytowani nauczyciele z 36-letnim stażem pracy pedagogicznej.
Państwo Skrzypczak przez 16 lat pracowali jako nauczyciele w Szkole Podstawowej w Krajkowie. Kazimierz Skrzypczak był jej kierownikiem. Małżonkowie rozbudowali szkołę, zorganizowali boisko szkolne. Byli animatorami życia kulturalnego wsi. Organizowali kursy wieczorowe dla dorosłych, wieczorki taneczne, przedstawienia, dożynki, zajęcia świetlicowe z młodzieżą. Pani Leokadia urządzała wycieczki krajoznawcze, wyjazdy to teatru, była opiekunem harcerstwa. Kazimierz Skrzypczak przez kilka kadencji był radnym. Pełnił też funkcję sekretarza w Kółku Rolniczym w Sowinkach. W 1968 roku do Daszewic Leokadia i Kazimierz Skrzypczakowie przeprowadzili się do Daszewic. Pan Kazimierz objął tu funkcję dyrektora szkoły. We wsi nie działała wówczas żadna organizacja społeczna. Leokadia Skrzypczak zorganizowała zajęcia popołudniowe dla młodzieży, przygotowywała występy artystyczne, przedstawienia, dożynki. Z inicjatywy małżonków wybudowano klub przy świetlicy wiejskiej, gdzie skupiło się życie kulturalne wsi. Leokadia Skrzypczak przez 10 lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej a przez 20 lat przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. Sprawował też funkcję opiekuna społecznego 70 seniorów. Pomagała w pozyskiwaniu zapomóg dla ubogich, organizowała spotkania opłatkowe i inne uroczystości. Pasja pani Skrzypczak było organizowanie wycieczek i pielgrzymek, dzięki którym seniorzy i członkowie Koła Gospodyń Wiejskich zwiedzili wiele miejsc w kraju i za granicą. Pni Leokadia organizowała też kursy kucharskie, krawieckie, kosmetyczne i inne. Z jej inicjatywy członkinie KGW szyły odzież i zabawki dla sierot z Kobylnicy. Leokadia Skrzypczak przez długi czas prowadziła także szkolne koło PCK.
Inne podjęte przez Państwa Skrzypczak inicjatywy to budowa szosy prowadzącej do wsi, uruchomienie linii autobusowej do Poznania oraz dowóz ludzi do kościoła w niedzielę i święta, budowa nowej szkoły.
Kazimierz Skrzypczak był przewodniczącym komitetu budowy szkoły. Koordynował działania, pozyskiwał sponsorów, załatwiał bezpłatny dowóz materiałów budowlanych, prowadził rejestr czynów społecznych.

Leokadia i Kazimierz Skrzypczakowie zostali odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi. Pani Leokadia otrzymała również odznakę honorową za „Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Na podstawie laudacji wygłoszonej przez Elżbietę Jarecką na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w roku 2005.

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani