Kawalerowie Medalu - Kinga i Leon Kostrzewscy

Galeria Kawalerów Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Kinga i Leon Kostrzewscy

Uhonorowani Medalem pośmiertnie w roku 2004.
Leon Kostrzewski od 1930 roku był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Rogalinku. Zaangażowany w pracę pedagogiczną i społeczną, przyczynił się do rozwoju tej małej placówki oświatowej, zyskując sympatię, szacunek i autorytet społeczeństwa. Jego żona Kinga pracę jako nauczyciel podjęła tu w roku 1933. W 1939 r. Niemcy wyrzucili Kostrzewskich z pracy i z mieszkania w szkole. Leon Kostrzewski pracował jako robotnik w tartaku w Mosinie. Mimo, że wiedział o nasilających się aresztowaniach wśród inteligencji, konspirował z nauczycielami z Mosiny i okolicy. W 1943 r. został aresztowany i uwięziony w Forcie VII w Poznaniu. Wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mathausen, zginął prawdopodobnie w kwietniu 1945 r. Miał 39 lat.

Po wojnie kierownikiem Szkoły w Rogalinku została Kinga Kostrzewska, która kontynuowała rozpoczęta przez męża dzieło. Będąc radną i przewodniczącą Komisji Oświaty w Gromadzkiej Radzie Rogalin, wywalczyła rozbudowę parterowego wówczas budynku szkoły. Potrafiła zjednywać ludzi do współpracy. Cieszyła się powszechnym szacunkiem. Była osobą wymagającą od siebie, własnych dzieci, współpracowników oraz uczniów. Wspierała działalność znanego nie tylko w regionie, ale w całej Polsce chóru „Głos znad Warty”, który powstał w Rogalinku. Pracowitość i życzliwość były jej dewizą na co dzień. Z pracą pedagogiczną rozstała się w 1984 r. Zmarła w roku 1987.

Państwo Kostrzewscy całe swoje życie wypełniali pracą najtrudniejszą, ale najpiękniejszą – pracą nauczyciela. Pamięć o nich pozostanie na zawsze w dziejach tej ziemi.

 

Na podstawie laudacji wygłoszonej podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie w maju 2004 r. przez Reginę Zajączek.

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Generał Roman Abraham – portret dowódcy
Generał Roman Abraham – portret dowódcy
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  I
Powstanie Warszawskie I