Kawalerowie Medalu - Czesław Jencz

Uhonorowany Medalem Rzeczpospolitej Mosińskiej w 2006 roku.

Czesław Jencz urodził się w 1945 roku. W okresie międzywojennym jego dziadkowie wykupili dom w Pecnej przy ul. Głównej, w którym dorastał w duchu odbudowy kraju po II wojnie światowej. Angażował się w każdą inicjatywę społecznej pracy, za co mieszkańcy, w 1984 roku wybrali go Sołtysem. Rozwiązywał z Radą Sołecką i OSP wszystkie problemy w Pecnej, takie jak wodociągowanie miejscowości czy doposażenie i budowę szkół.

Działalność społeczna Sołtysa Czesława Jencza została dostrzeżona przez sąsiednie miejscowości, przez co wybrano go dwukrotnie Radnym Rady Miejskiej. Był inicjatorem inwestycji, które przyniosły korzyść mieszkańcom całej gminy. Pod jego wodzą powstała droga do Borkowic, gdzie społeczność pobliskich wsi, wspólnie zbudowała trasę, która pozwalała dojechać do Ośrodka Zdrowia i do Szkoły w Pecnej.

Zainicjował budowę utwardzonej ścieżki rowerowej z Pecnej do Iłówca. Myślą przewodnią Sołtysa była organizacja wspólnej pracy, do której przekonywał Gminę Mosina i Gminę Brodnica, aby razem zainwestowały w powstanie parkingu dla samochodów przy kościele w Iłówcu oraz w remont kaplicy cmentarnej.

 Pasją Czesława Jencza była opieka nad dorastającą młodzieżą, którą prowadził poprzez PSL oraz OSP. Wielokrotnie drużyny młodzieżowe wygrywały zawody na poziomie gminy i powiatu.

Jedyną  przeszkodą w dalszym prowadzeniu działań społecznych, było zdrowie Czesława Jencza. Schorowane serce i cukrzyca, przez którą musiał korzystać z wózka inwalidzkiego, nie odsunęły go od przygotowania uroczystości 50-lecia powstania OSP Pecna.

Rodzina Jenczów zachowała postrzeloną przez żołnierza niemieckiego figurę Matki Bożej z okresu II wojny światowej. W 2003 roku, walczący z chorobą Czesław Jencz całkowicie sfinansował i doprowadził do odbudowy kapliczki. Zmarł 12 maja 2004 roku.

Na podstawie laudacji wygłoszonej na uroczystej sesji  Rady Miejskiej w Mosinie, w 2006 r., wygłoszonej przez Jerzego Falbierskiego.

Oprac. Michał Urbaniak

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
Żołnierze wyklęci
Żołnierze wyklęci