Kawalerowie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej - Janina i Walenty Murkowscy

Uhonorowani Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej w roku 2002. Walenty Murkowski urodził się w 1902 r. w Dolsku. Po ukończeniu studiów medycznych odbył praktykę w szpitalach w Poznaniu-Świeciu i Śmiglu. W 1932 r. podjął pracę lekarza Ubezpieczalni Społecznej w Mosinie, od tej pory do momentu śmierci w 1977 r., był związany z Gminą Mosina.
W latach okupacji nie pytał o narodowość. Każdy zgłaszający się pacjent był dla niego człowiekiem potrzebującym pomocy. W 1945 r. Walenty Murkowski zabezpieczył funkcjonowanie apteki oraz zorganizował w budynku szpital doraźnej pomocy. Zorganizował również punkty żywienia i baraki noclegowe dla Polaków powracających z obozów koncentracyjnych. Już w lutym 1945 r. uruchomił Ośrodek Zdrowia z podstawowymi poradniami.
W 1956 r. przeniósł Ośrodek do budynku przy ul. Śremskiej i utworzył Izbę Porodową, której był kierownikiem. Prace lekarza łączył z działalnością społeczną. W pierwszych powojennych latach był wiceburmistrzem Mosiny, przewodniczył Powiatowemu Zarządowi PCK. Za swoje zasługi  był wielokrotnie odznaczany. Był lekarzem z powołania, tytanem pracy, a równocześnie uroczym, koleżeńskim człowiekiem.
Janina Murkowska, rocznik 1912, po studiach rozpoczęła pracę w Wąbrzeżnie, w Luboniu. W roku 1938 po ślubie z Walentym zamieszkała w Mosinie. W czasie okupacji pracowała jako lekarz stomatolog. W 1945 r. przy szpitaliku stworzonym przez dra Murkowskiego utworzyła gabinet stomatologiczny. W 1959 r. po przeniesieniu Ośrodka na ul. Śremską utworzyła nowoczesny gabinet stomatologiczny. Od 1968 r. do 1973 r. kierowała Ośrodkiem Zdrowia. W roku 1976 przeszła na emeryturę. Całe swoje życie zawodowe poświęciła chorym. Zmarła w roku 2010.    

Na podstawie laudacji wygłoszonej w maju 2002 r. na Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Mosinie przez Janusza Szymonowicza.

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  II
Powstanie Warszawskie II