Kawalerowie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej - Jakub Krauthofer-Krotowski

 

JOANNA NOWACZYK

Pierwszy laureat Medalu przyznanego mu pośmiertnie w roku 1999.

Pochodził z rodziny niemieckiej, która spolonizowała się w ciągu trzech pokoleń. Jego pradziad Jan Jerzy Krauthofer, czeladnik ślusarski, przybył do stolicy Wielkopolski z Bawarii, a ojciec Jakuba Kauthofera osiadłszy w Bninie, ożenił się z Polką - panną Ochocką.
Jak podają źródła biograficzne, urodzony w roku 1806 Jakub, wychowany został przez matkę w duchu „nie tylko polskim, ale patriotycznie polskim”. Wybitnie zdolny, ambitny, lecz pochodzący z ubogiej rodziny chłopak, własnym sumptem zgromadził środki na studia prawnicze. Po ukończeniu Uniwersytetu Berlińskiego, pracował najpierw w sądzie berlińskim, potem w Poznaniu, gdzie otworzył własną kancelarię adwokacką.
Działalność polityczną, Krauthofer rozpoczął od publikacji w „Tygodniku Literackim”, na temat potrzeby przeciwdziałania germanizacji, po czym zainicjował w poznańskim pałacu Działyńskich polskie zebrania o charakterze popularno-naukowym. W 1843 roku w „Gazecie Wielkiego Księstwa Poznańskiego”, ogłosił artykuł o języku polskim w sądownictwie, domagając się jego równouprawnienia. Taka polityczna już działalność, wzbudziła ostrą reakcję władz pruskich – Kratuhofer oddany został pod stały nadzór policyjny.
Po wypadkach berlińskich, w marcu 1848 roku, początkowo włączył się w działalność Komitetu Narodowego, a w dniu 1 kwietnia 1848 r., w dowód swej otwarcie polskiej, niepodległościowej postawy, „składając znaki obczyzny”, zmienił swe niemieckie od czterech pokoleń nazwisko na polskie, w brzmieniu – „Krotowski”.

Po majowej klęsce pod Rogalinem, Krotowski działał krótki czas w okolicach Mosiny. Wysłane za nim list gończy doprowadził do aresztowania i osadzenia w poznańskiej cytadeli.

Prusacy kilkakrotnie wytaczali mu procesy polityczne. W roku 1850 mieszkańcy okręgu pleszewskiego wybrali go posłem do sejmu pruskiego, na którym postawił wniosek potępiający rozbiory Polski i domagający się jej niepodległości. Zmarł w 1852 r.

 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  I
Powstanie Warszawskie I