Kawalerowie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej - Ignacy Sterczyński

Uhonorowany Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej pośmiertnie, w roku 2004. Urodził się 22 lipca 1907 r. w Grodzisku Wielkopolskim. Lata dziecięce spędził w leśniczówce Łęki Wielkie, gdzie ojciec jego był leśniczym. Tam też zaczynał swoje pierwsze muzykowanie, grając na skrzypcach i próbując organów w pobliskim kościele. Szkołę muzyczną skończył w Poznaniu. Lwówek był pierwszą parafią, w której zaczynał swoją posługę organistowską. W roku 1933 przybył do Mosiny, aby objąć obowiązki organisty i dyrygenta.
Lekcje z chórem początkowo odbywał w kościele, a od 1934 r. w sali Domu Katolickiego. Współpraca z chórem zaowocowała bogatym repertuarem sakralnym. Oprócz działalności liturgicznej wystawiał z chórem sztuki teatralne. W kwietniu 1936 r. zawarł związek małżeński z mieszkanką Mosiny p. Leokadią Semmler — śpiewaczką chóru p. w. Św. Cecylii. Z tego związku urodziły się dwie córki: Elżbieta i Janina. Po zakończeniu II wojny światowej grał na fisharmonii w poniemieckim baraku przeniesionym z Pożegowa, który służył za kaplicę (kościół został spalony przez uciekającego okupanta w 1945 r.). Wznowił działalność chóru. Więź między chórzystami a dyrygentem, zacieśniają wspólne wycieczki, a zimą wystawiane sztuki teatralne i opłatki chóru. W 1947 r. powstaje nowy okręg Związku Chórów w Mosinie, do którego należały chóry z Mosiny, Puszczykowa, Wir, Lubonia, Krosna i Rogalinka. W skład zarządu nowoutworzonego okręgu weszło trzech delegatów chóru z Mosiny, m.in. jako dyrygenta okręgu – Ignacy Sterczyński. Wniesiony trud i praca dyrygenta i śpiewaków, pozwoliły osiągnąć poziom artystyczny i organizacyjny mosińskiego zespołu, którego wynikiem były uzyskiwane pierwsze miejsca na zjazdach chórów i konkursach śpiewaczych.
Ignacy Sterczyński zmarł 14 listopada 1960 r., przeżywszy zaledwie 53 lata.
Jako organista w mosińskim kościele Ignacy Sterczyński pracował 27 lat. Niezwykle popularny i bardzo kochany przez swoich śpiewaków. Był kompozytorem wielu utworów, zwłaszcza sakralnych. W czasach, kiedy żył, publikacja ich nie była możliwa. W trakcie poszukiwań udało się odnaleźć u pani Kazimiery Boruszak napisany dla niej utwór Ignacego Sterczyńskiego pt.: „Pod znakiem Krzyża”. Pieśń ta z roku 1934, przeznaczona jest dla solowego głosu sopranowego z akompaniamentem. Wykonał ją w roku 2004 Janusz Walczak, wówczas dyrygent chóru, podczas uroczystej sesji w dniu 3 V 2004 r. , na której jego rodzinie wręczono Medal.

Na podstawie laudacji wygłoszonej przez Bronisławę Dawidziuk oprac. JN.

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  I
Powstanie Warszawskie I