Kawalerowie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej - Henryk Kołtoniak

Uhonorowany Medalem w roku 2002. Urodził się 1926 r. w Mosinie. Tu spędził laka dzieciństwa i wczesnej młodości. W lipcu 1946 r. został skierowany przez władze miasta do organizacji miejscowej placówki bankowej Komunalnej Kasy Oszczędnościowej. Przez 7 lat pracował w Banku Rolnym oraz Narodowym Banku Polskim w Śremie i  w Poznaniu. W lutym 1956 r. dyrekcja NBP w Poznaniu skierowała go do Mosiny, z zadaniem organizacji Banku Spółdzielczego w Mosinie oraz odbudowania zaufania społecznego do bankowości spółdzielczej.
W latach 50. Henryk Kołtoniak aktywnie działał w kierunku zmian przynależności do administracji powiatowej gminy Mosina do powiatu poznańskiego. Przez 11 lat był radnym Miasta i Gminy Mosina (wiceprzewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej). Był inicjatorem wprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego przygotowania terenu pod targowisko miejskie przy ul. Farbiarskiej. Działalność w samorządzie kontynuował potem jako radny Powiatowej Rady Narodowej. W roku 1974 doprowadził do rozpoczęcia inwestycji nowego obiektu bankowego, w którym oprócz pomieszczeń związanych z działalnością bankową powstała sala widowiskowa z widownią na 300 miejsc. Dzięki temu przy banku rozwijała się działalność społeczno-kulturalna. W 1977 r. Henryk Kołtoniak zainicjował powstanie Komitetu Odbudowy Pomnika Tadeusza Kościuszki. Prowadził zbiórkę pieniężną i osobiście nadzorował budowę pomnika odsłoniętego w maju 1984 r. W latach 80. był inicjatorem Uchwały Miejskiej Rady Narodowej potwierdzającej oficjalnie wizerunek Herbu Miasta Mosina, a także organizatorem Komitetu Fundacji Sztandaru Miasta i Gminy. W roku 1990 doprowadził do powstania Gospdarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu, który zrzeszał i umacniał 124 banki spółdzielcze. Po przejściu na emeryturę pozostał aktywnym działaczem spółdzielczości bankowej. Za pracę społeczną i zawodową Henryk Kołtoniak otrzymał liczne odznaczenia państwowe i branżowe. W roku 1979 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Na podstawie laudacji wygłoszonej przez Przemysława Pilarskiego w maju 2002 r. oprac. JN

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
Żołnierze wyklęci
Żołnierze wyklęci