Kawalerowie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej - Fabian Roszak

Uhonorowany Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej w roku 2002. Urodził się w 1913 r. w rodzinie robotniczej. Był absolwentem Gimnazjum im. Jana Kantego w Poznaniu. Całe swoje życie zawodowe poświęcił dla Mosiny. Pracę zawodową rozpoczął w „Barwie” jako farbiarz. Pracując zawodowo, swój wolny czas poświęcił pracy społeczno-kulturalnej. Był inicjatorem, organizatorem i wykonawcą różnych ról w kółku teatralnym w Mosinie, które działało przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Służbę wojskową odbywał w 70 Pułku Piechoty w Pleszewie, w oddziale łączności jako podoficer. Tu zastała go II wojna światowa. Jako żołnierz września dostał się do niewoli, do obozu jenieckiego. Po zakończeniu wojny powrócił do Mosiny i rozpoczął pracę w Barwie. Równocześnie oddał się działalności społeczno-kulturalnej poprzez organizowanie i występowanie w wielu przedstawieniach teatralnych, które dobywały się w sali widowiskowej przy ul. Kościelnej, zawsze przy pełniej widowni. Był niezmiernie życzliwy i bardzo wrażliwy na cudzą niedolę. W Barwie jako pracownik był zawsze wysoko ceniony i dlatego powierzono mu różne funkcje : był mistrzem, szefem produkcji, dyrektorem zakładu „Barwa”.
W roku 1966 przeszedł do pracy w PSS „Puszczykowo” na stanowisko wiceprezesa do spraw handlu i usług i tę funkcję pełnił aż do emerytury. Niezależnie od pracy zawodowej nieprzerwanie pracował społecznie pełniąc odpowiedzialne funkcje. Udzielał się w Banku Spółdzielczym w Mosinie, w Radach Narodowych Mosiny i Województwa, w wielu organizacjach społecznych. Najwięcej swojego wolnego czasu poświęcił dla organizacji kombatanckiej w Mosinie. Przez 20 lat pełnił obowiązki prezesa Koła Związku Kombatantów w Mosinie. Za swoją pracę zawodową i społeczną został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. Zmarł niespodziewanie w wieku 77 lat.

Na podstawie laudacji wygłoszonej prze Bohdana Kończaka podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie w maju 2002 r. oprac. JN

Wyszukiwarka
Generał Roman Abraham – portret dowódcy
Generał Roman Abraham – portret dowódcy
Partnerzy
1 DPanc. gen. Maczka
1 DPanc. gen. Maczka