Kawalerowie Medalu - Dorota Lisek

hm. DANUTA BIAŁAS

 

Uhonorowana Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej pośmiertnie, w roku 2003.
Urodziła się 24 kwietnia 1956 r. w Mosinie. Ukończyła Szkołę Podstawową w Mosinie, Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie. W 1979 r. otrzymała dyplom magistra pedagogiki specjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach podjęła pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Specjalnej w Mosinie, gdzie dała się poznać jako wspaniały pedagog i wychowawca. W szkole tej przepracowała cały okres swojej aktywności zawodowej. Była wielkim przyjacielem dzieci, szczególnie tych, które wymagały większej opieki i zainteresowania. Zawsze w centrum jej zainteresowań były dzieci specjalnej troski, z nimi pracowała na co dzień w szkole, im też organizowała czas wolny i wakacyjny wypoczynek. Przez kilka lat była organizatorem turnusów rehabilitacyjnych dla osób głęboko upośledzonych oraz obozów letnich dla dzieci z „Nieprzetartego Szlaku”.
Od najmłodszych lat Dorota Lisek była społecznikiem, pracowała w różnych organizacjach. Najbliższy jej sercu był jednak zawsze Związek Harcerstwa Polskiego. Z chwilą wstąpienia do 17 Drużyny Zuchowej „Niezapominajki” związała się z harcerstwem na zawsze. Pełniąc różnorodne funkcje instruktorskie, zdobywała kolejne stopnie harcerskiego wtajemniczenia, by w krótkim czasie uzyskać najwyższy stopień instruktorski harcmistrza oraz stanąć na czele mosińskich harcerzy. Od 1984 r. pełniła funkcję Komendanta Hufca ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego. Za bezinteresowną, pełną zaangażowania pracę na rzecz harcerstwa, szkoły i środowiska była wielokrotnie wyróżniana, m.in.: otrzymała Złotą Odznakę za Zasługi dla Poznańskiej Chorągwi ZHP.
Była człowiekiem o wielkim sercu, pogodna, wrażliwa na ludzkie sprawy, życzliwa, wyrozumiała dla ludzkich ułomności oraz bardzo skromna. Dla przyjaciół po dzień dzisiejszy jest wzorem człowieka troszczącego się o innych, pomagającego wszystkim, którzy tej pomocy szczególnie potrzebowali. Przy tak wielu obowiązkach zawsze znajdowała czas dla każdego, kto jej potrzebował, okazując pogodę ducha i autentyczną życzliwość. Dla każdego potrafiła znaleźć uśmiech i dobre słowo.

2 stycznia 1990 roku druhna Dorotka nagle opuściła nasze szeregi, odeszła na wieczną wartę. Odeszła Komendantka, która była sercem naszej harcerskiej rodziny, ale nadal żyć będzie w pokoleniach następnych. Zuchy, harcerze i instruktorzy ze Szczepu Harcerskiego „WATRA”, 21 kwietnia 1995 r. przyjęli imię hm. Doroty Lisek. Stało się ono wyzwaniem i wielkim zobowiązaniem do kontynuowania ideałów harcerskich, którymi w swoim życiu kierowała się Dorota Lisek.


 

 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Partnerzy
1 DPanc. gen. Maczka
1 DPanc. gen. Maczka