KS Reaktywacja

JACEK SZESZUŁA

 

 

 

„Zadaniem Mosińskiego Klubu Sportowego jest popieranie i pielęgnowanie sportu, dla moralnego i duchowego wychowania Obywateli Państwa Polskiego…” – tak brzmi fragment protokołu z pierwszego, powojennego zebrania członków MKS-u w roku 1945. Niedawno, 22 września, minęły 64 lata od reaktywowania mosińskiego klubu, a już niedługo, bo w roku przyszłym, obchodzić będziemy 90. rocznicę jego powstania…

 

Reaktywacja klubu po II wojnie światowej, była zwykłą prawidłowością, ponieważ: istniały tradycje sportowe okresu międzywojennego, zakończyła się okupacja hitlerowska i to wyzwoliło olbrzymie pokłady radości działania w społeczeństwie mosińskim. Nie należy więc się dziwić, że 22 września 1945 r. o godz. 19.00, w Sali restauracji Michała Stanikowskiego – wówczas Rynek nr 7 (obecnie pl. 20 Października, były budynek „szwalni”) – spotkały się 42 osoby, aby kontynuować działalność klubu sportowego piłki nożnej. W imieniu zgromadzonych, zebranie otworzył Tadeusz Konieczny. Uczestnicy spotkania powierzyli przewodnictwo Andrzejowi Zabelowi, a na sekretarza spotkania wybrali Jana Kaźmierczaka.

Realizując cel zebrania, jego uczestnicy uchwalili nazwę klubu – „Mosiński Klub Sportowy”, w skrócie M.K.S. Mosina.

Celem klubu, było: popieranie i pielęgnowanie sportu piłkarskiego, a szczególności piłki nożnej, w późniejszym czasie siatkówki, koszykówki i wszelkich gier sportowych. Klub miał działać wg. statutu i przepisów uchwalonych przez POZPN, do którego „z marszu” zgłoszono akces. Postanowiono też, że na początku działalności klubu, jego członkowie będą wnosili do kasy dobrowolne datki, dopóki przepisy POZPN, nie uregulują tek kwestii.

Znając ogólne zasady działania klubu zebrani, pod przewodnictwem Andrzeja Zabla, przystąpili do wyboru Zarządu MKS-u. Ustalony zarząd klubu, został jednogłośnie przez zebranie przyjęty. Oto jego skład:

 

Prezes – Zabel Andrzej

Wiceprezes -  Bilski Zygmunt

Sekretarz – Kaźmierczak Jan

Z – ca – Konieczny Tadeusz

Skarbnik – Matusiak Stanisław

Gospodarz – Pepel Henryk

Kierownik sekcji piłki nożnej – Taciak Alojzy

Kapitan I drużyny – Przybylak Józef

Kapitan II drużyny – Kawicki Florian

 

Na tym zebraniu, uchwalono też, aby zorganizować zabawę sylwestrową celem podniesienia finansów klubu. Miał to być …bal maskowy.

10 listopada 1945 r., na drugim, plenarnym posiedzeniu członków MKS-u, prezes Zabel poinformował zebranych, że klub został przyjęty do POZPN-u. Na wniosek Alojzego Taciaka, przegłosowano składki klubowe w wysokości 5 zł miesięcznie. Omawiano też sprawę utworzenia drużyny pięściarskiej, pod kierownictwem Stanisława Zwierzchowskiego i tenisa stołowego – kierownik Henryk Pepel.

Spontanicznym działaniem w tym czasie, była pomoc świadczona przez członków i mieszkańców na rzecz wzbogacenia klubu. I tak, Henryk Pepel ofiarował dla całej drużyny „pończoszki i nakolanniki”. Marian Haremza, dla II-giej drużyny – koszulki. Taciak Alojzy ofiarował „dentke do piłki nożnej”, Radowicz Stefan – farbę na bramki oraz koszulki dla I drużyny, Zabel Andrzej – bramki.

Ciekawostką była też sprawa posiadania tepów (butów piłkarskich) przez zawodników. - Wypożyczał je Tadeusz Konieczny od pani Stawnej, która za tę usługę zażyczyła sobie 500 zł. Ponieważ w kasie klubu nie było jeszcze pieniędzy, na wniosek prezesa klubu, uczestnicy spotkania dobrowolnie opodatkowali się datkami. Zebrano w ten sposób 354 zł, co częściowo regulowało zobowiązania finansowe…

I takie były początki klubu, który ze zmiennym szczęściem, w zależności meandrów polityki, zmieniając wielokrotnie „po drodze” swoją nazwę, w społeczeństwie mosińskim funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

 

 

 

Na zdjęciach:

Sekcja bokserska – drużyna gości w białych koszulkach, rząd drugi. Po lewej, w garniturze: prezes klubu Xawery Jankowiak, po prawej w swetrze – trener sekcji Ignacy Marchelek. Zawodnicy – klęczą od lewej: Mieczysław Fier, Florian Kawicki,(?),Henryk Piłat, Stanisław Gucia, Henryk Gucia, Jerzy Papież, Leon Stachowiak. Leżą od lewej: Henryk Chrabąszcz i Eugeniusz Nader.

Drużyna piłkarzy - zawodnicy od lewej: Władysław Stachowiak, Mieczysław Fier, Kazimierz Nowak, Florian Kawicki, Zbigniew Nowak, Alfred Kowalski, Sylwester Gawroński, Stefan Rybicki, Czesław Cegłowski, Janusz Gawroński, Florian Kujawa.

 

 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną