K

» Kaczmarek Stanisław 2010-12-21
KACZMAREK Stanisław – (ur. 13 IV 1894 r. – zm. 3 IV 1943 r.), powstaniec wielkopolski, starszy sierżant w kierownictwie Związku Walki Zbrojnej. Z zawodu piekarz, aresztowany 2 III 1943 r. w związku z tzw. sprawą mosińską, zmarł w Forcie VII. [Izba Muzealna; Roman Perła, Jacek...
» Kaźmierczak Hipolit 2010-12-21
KAŹMIERCZAK Hipolit – (ur. 9 VIII 1877 r. w Sasinowie – zm. ?). Zamieszkały (w 1934 r.) w Mosinie, ul. Poznańska 24. W dniach 20 I 1919 – 31 V 1919 r. był na odwachu Straży Obywatelskiej i Komendy Placu w Mosinie. Początkowo niezweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną...
» Kleiber Feliks 2010-12-21
KLEIBER Feliks – (ur. 23 V 1885 r. w Mosinie – zm. 1 X 1942 r. w Mosinie). Uczestnik powstania wielkopolskiego. Jako żołnierz piechoty, wziął udział w walkach o Szubin. Był członkiem mosińskiego koła Związku Powstańców i Wojaków, a także tutejszego Bractwa Kurkowego....
» Klupś Michał 2010-12-21
KLUPŚ Michał – (ur. 29 VIII 1897 r. w Wierzchowie – zm. 28 V 1978 r. w Mosinie), syn Walentego i Józefy, z zawodu robotnik. Wymieniony jako członek Koła Mosina Związku Powstańców i Wojaków. Brak danych dotyczących udziału w I wojnie światowej i powstaniu wielkopolskim....
» Konieczny Maciej 2010-12-21
KONIECZNY Maciej – wymieniony jako członek Koła Mosina. [AP w Poznaniu 53/884/280 Mosina pow. Śrem akta koła 1937-1939]  
» Kordylewski Mikołaj 2010-12-21
KORDYLEWSKI Mikołaj – zastępca komendanta Straży Ludowej w Mosinie. Po II wojnie wrócił z Warszawy, gdzie był wysiedlony. Jego syn Gwidon zginął w czasie powstania warszawskiego. Mikołaj Kordylewski był uczestnikiem pierwszego (po II wojnie światowej) spotkania reaktywowanego...
» Ko...ała (nazwisko nieczytelne) Jan 2010-12-21
KO...AŁA (nazwisko nieczytelne) Jan – zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 374 pozycji w spisie. [AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]  
» Kowalski Bolesław 2010-12-21
KOWALSKI Bolesław – zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 290 pozycji w spisie. [AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]  
» Kowalski Jan 2010-12-21
KOWALSKI Jan – (ur. 30 VIII 1877 r. - zm.?). Urodził się w miejscowości Ostoje pod Rawiczem. Od 1915 r. powołany do wojska niemieckiego. W trakcie służby przebywał z różnych powodów w aresztach. Na początku grudnia 1918 r. zdezerterował z wojska niemieckiego. Wstąpił...
» Krukowski Czesław 2010-12-21
KRUKOWSKI Czesław – (ur. 26 VI 1899 r. w Jarocinie – zm. 28 V 1978 r. w Mosinie), syn Franciszka i Joanny z d. Skotnik. Ochotnik kompanii jarocińskiej. Uczestnik wojny obronnej 1939 r., żonaty z Władysławą z d. Marciniak. Z zawodu księgowy, długoletni pracownik zakładów...
Wyszukiwarka
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Partnerzy
1 DPanc. gen. Maczka
1 DPanc. gen. Maczka