Jóźwiak Ludwik

JÓŹWIAK Ludwik (ur.1890 w Prusinowie, – zm.1941 w Gusen), ślusarz, uczestnik kompanii kórnickiej Grupy „Leszno”, chorąży Wojska Polskiego.
Urodził się w Prusinowie (pow. śremski). Ukończył szkołę w Kórniku, następnie był czeladnikiem ślusarskim. Po zdobyciu zawodu pracował w firmie braci Lesser w Poznaniu. Działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Przed wybuchem I wojny światowej, w poszukiwaniu pracy wyjechał do Nadrenii.
W latach 1911 – 1913 odbył służbę wojskową w 13. Pułku Piechoty w Monastyrze. W 1914 r. powołano go do 47. Pułku Piechoty w Śremie. Walczył na froncie zachodnim i w dniu 24 września został ranny. Po długim leczeniu, służył w oddziałach zapasowych w Biedrusku. W maju 1918 ponownie wysłano go na front zachodni. W listopadzie powrócił do Kórnika i przyłączył się do ruchu niepodległościowego.
Wstąpił do kompanii kórnickiej, gdzie został dowódcą plutonu. 27 grudnia 1918 r., na wezwanie z Poznania zarekwirował wozy, konie i z kompanią przybył miastu z odsieczą. Brał też udział w wyzwoleniu Śremu.
Wraz z kompanią kórnicką, włączony został do Grupy „Leszno”. Na jej czele walczył pod Lipnem, na odcinku Klonowiec, pod Miechcinem, Suśnią, Lesznem, Kąkolewem i Zbąszyniem.
W styczniu 1929 r. brał udział w przejęciu Pomorza. Jako dowódca kompanii, uczestniczył w Kampanii Kijowskiej (IV 1920), w walkach nad Berezyną, pod Warszawą. Do Poznania powrócił w grudniu 1920 r. Awansowany został do stopnia chorążego. W dniu 21 sierpnia 1921 r., przeniesiono go do 6 kompanii 60 Pułku Piechoty. W roku 1923, został zawodowym podchorążym 66 Pułku Piechoty w Ostrowie. W 1928 r. został przeniesiony do 54. Pułku Piechoty w Tarnopolu, a w 1929 r. ze względu na stan zdrowia – w stan spoczynku.
Działał w związkach: Inwalidów Wojennych RP, Podoficerów Rezerwy RP, Weteranów Powstań Narodowych RP. Po wybuchu wojny w 1939 r. pozostał w Ostrowie Wlkp. W 1940 r. został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Gusen, w którym zmarł w 1941 r.
[Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918 - 1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002]
 

Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  II
Powstanie Warszawskie II