Jerzak Antoni

JERZAK Antoni – (ur. 2 XII 1902 r. w Osiecznej k. Leszna – zm. 6 VIII 1985 r. w Mosinie). Harcerz, założyciel mosińskiej Orkiestry Dętej ZHP, z zawodu ślusarz.
W roku 1909, rodzina A. Jerzaka wyjechała „za pracą” do Dortmundu, gdzie Antoni ukończył szkołę podstawową, a w roku 1916 – zawodową. Był członkiem działającej tam polskiej organizacji „Sokół” młodzieży polskiej przebywającej na emigracji. W grupie młodych Polaków wyruszających do ojczyzny, aby nieść pomoc rodakom, znalazł się młody Antoni. Wybuch powstania wielkopolskiego wywołał głębokie poruszenie …W roku 1918 na początku grudnia, na jednym z zebrań tejże polskiej organizacji, prezes podał do wiadomości, że w Polsce, w Poznaniu, rozpoczęły się przygotowania do powstania przeciwko Niemcom, toteż zaraz dorosła polaka młodzież, rozpoczęła masowo wyjeżdżać w kierunku Polski – do poznańskiego (…) W Berlinie młody wówczas Antoni został schwytany przez niemiecką żandarmerię, ale zmylił czujność pilnujących żandarmów, udało mu się zbiec i w końcu, po wielu trudnościach, zatrzymał się w Krotoszynie, gdzie zaraz zgłosił się w komendzie powstańczej i został wysłany na front do Zdun, małego miasteczka w pobliżu Krotoszyna. Po zwycięskim zakończeniu powstania, zgłosił się jako elew do orkiestry wojskowej 56 pułku piechoty w Krotoszynie…
Od 1925 roku mieszkaniec Mosiny, gdzie założył zespół orkiestry dętej. W czasie okupacji, aresztowany przez Gestapo, więziony w Forcie VII, przewieziony do Wronek. Po wojnie – działalność harcerska, kapelmistrz orkiestry dętej przy Ośrodku ZHP w Mosinie. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
W Izbie Muzealnej w Mosinie znajduje się zachowany, powojenny, galowy mundur powstańczy Antoniego Jerzaka.
[E. Szydłowska, Dzieje harcerstwa mosińskiego 1921-2005, Mosina 2006; Życiorys dh. Antoniego Jerzaka oprac. Mieczysław Konieczny w: Kronika Ośrodka ZHP Mosina; Ankieta wypełniona przez Antoniego Jerzaka]
 

Wyszukiwarka
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Partnerzy
Bitwa pod Mokrą
Bitwa pod Mokrą